GAMMA – 27/03/2013

Beschrijving van de reclame

De folder op de website (geldig vanaf 6 maart) bevat op de eerste pagina een afbeelding van een Gardena grasmaaier met daarbij onder meer “-50%” en het doorstreepte bedrag “599,-” met daaronder “299,-”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat zijn lokale Gamma slechts 1 exemplaar van het promotieproduct had ontvangen. Na veel rondgebel naar een 15-tal andere Gamma's bleek dit een algemeen verhaal: slechts 1 of enkele stuks ontvangen. Volgens de klager gaf 1 filiaal toe dat Gamma België een stockvoorraad van 100 stuks heeft opgekocht van dit uitlopend model. Dit lijkt de klager enorm weinig voor een dergelijke promotie.
Aangezien het een model is dat niet meer gemaakt wordt, kunnen ze het ook niet meer bestellen. Ondertussen bieden ze een "alternatief" aan: een model van een ander merk met vergelijkbare specificaties (wel een kleinere motor) tegen een hogere prijs van 399 euro. Voor de klager is dit geen geldig alternatief.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij, in tegenstelling tot wat de klager beweert, over al zijn winkels 420 van de betrokken grasmaaiers op voorraad had en geen 100. Tot en met zondag 10 maart zijn er 376 stuks verkocht.
In 2012 zijn er van een vergelijkbaar toestel 39 stuks verkocht tijdens de hele zomer. Van 2 kleinere modellen zijn er respectievelijk 463 stuks en 557 stuks verkocht tijdens de hele zomer. In deze gevallen betreft de hele zomer een looptijd van maart tot half september.
De adverteerder haalt tevens aan dat hij om aantallen van 400 stuks te kunnen verkopen een folderactie nodig heeft, uitgaande van een looptijd van 2 weken.
In casu zijn er in het weekend op 2 dagen 376 stuks verkocht en kan de adverteerder niet anders concluderen dan dat dit een resultaat is van de extra media-aandacht die hij ongevraagd heeft gekregen naar aanleiding van zijn reclame rond Internationale vrouwendag, waardoor hij deze grote vraag niet had kunnen voorzien.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame een actie aankondigt waarbij een grasmaaier wordt aangeboden aan de promotieprijs van 299 euro.

Ingevolge het schrijven van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen:
- dat de adverteerder over al zijn winkels 420 van de betrokken grasmaaiers op voorraad had;
- dat er op enkele dagen tijd 376 stuks verkocht zijn;
- dat in 2012 van een vergelijkbaar toestel 39 stuks verkocht zijn tijdens de hele zomer en van 2 kleinere modellen respectievelijk 463 stuks en 557 stuks, waarbij de hele zomer telkens een looptijd betreft van maart tot half september.

De Jury heeft er eveneens nota van genomen dat de adverteerder gelijktijdig met deze actie onvoorziene media-aandacht had gekregen naar aanleiding van zijn reclame rond Internationale vrouwendag, waardoor hij deze grote vraag niet had voorzien.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat deze reclame niet misleidend is en geen inbreuk uitmaakt op art. 91, 5° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GAMMA
Product/Dienst: Grasmaaier
Media: Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/03/2013