GAMMA – 24/05/2011

Beschrijving van de reclame

De online folder op de website van GAMMA vermeldt onder meer het volgende: “Reserveer nu je gereedschapskoffer op www.gamma.be. Vooraf inschrijven is vereist en kan vanaf 11 mei t/m 23 mei 2011. Haast je de voorraad is beperkt”.

In de radiospot wordt een geschenk voor vaderdag voorgesteld. De voice-over zegt onder meer het volgende: “Reserveer je gereedschapskoffer vol leuke verrassingen voor vaderdag nu voor maar 7 euro. Inschrijven kan tot 23 mei op gamma.be. De voorraad is beperkt. Voorwaarden in de folder en op de website.”

De TV spot beeldt Bompi (een bekend Vlaams ‘typetje’) uit die aan de kinderen vraagt of ze 7 euro en een computer hebben om hun vader te verrassen. Men ziet de kinderen met hun spaarpot en hun laptop.
Bompi: “Surf dan naar gamma.be”. Voice-over: “Reserveer vóór 23 mei”. Op het scherm verschijnt: “www.gamma.be - 7€ - Reserveer voor 23 mei 2011 - Voorraad beperkt”.

Motivering van de klacht(en)

De klager ontving de folder op 14 mei met de vaderdagactie die liep van 11 tot 23 mei, maar reeds sinds 13 mei is de voorraad uitgeput. Dit is een vorm van lokvogelpraktijken. Snel reserveren is de boodschap, want op is op, is niet van toepassing indien de voorraad van dien aard is dat deze veel te klein is in verhouding tot de gedane actie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat deze actie onverwachts zeer succesvol is geweest en daardoor sneller uitverkocht dan zij hadden kunnen inplannen.

De adverteerder heeft gegevens meegedeeld mbt de voorziene voorraad en mediaplanning. Hij heeft onmiddellijk actie genomen om de media te stoppen toen de interesse voor de vaderdag box plots heel hoog was. Hij heeft in al zijn communicatie vermeld dat de voorraad beperkt is.

GAMMA België heeft een leuke actie willen brengen met als doel hun klanten een uniek aanbod te geven. Het was hier zeker niet de bedoeling om aan lokvogelpraktijken te doen hetgeen niet binnen het beleid van GAMMA past.

Jurybeslissing

Vooreerst had de Jury aan de adverteerder verzocht de nodige gegevens mee te delen met betrekking tot de voorziene voorraad en mediaplanning.

De adverteerder heeft de voorziene voorraad meegedeeld die bepaald werd in functie van gelijkaardige acties. De voorziene mediaplanning werd ingekort van zodra het grote succes van deze actie en derhalve de uitputting van de voorraad bleek.

De Jury heeft tevens vastgesteld dat de adverteerder in de reclame een vermelding opgenomen heeft die de consument erop wijst dat de voorraad beperkt is.

Op basis van de meegedeelde informatie is de Jury van oordeel dat de adverteerder een toereikende voorraad had voorzien in functie van de voorziene vraag en van de omvang van de reclame. De Jury is van mening dat deze reclame niet misleidend is op dit vlak en geen inbreuk vormt op art 91, 5° van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren met betrekking tot dit element.

De Jury heeft er tevens nota van genomen dat de actie inmiddels is afgelopen. Met het oog op toekomstige acties en reclame daarrond wenst de Jury de aandacht van de adverteerder te vestigen op volgende punten:

1) de reclame (online folder) toont onder meer een blikje Jupiler Blue in de gereedschapskoffer. Art 11 (en bijlage B) van het Convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken voorziet de verplichting om de educatieve slogan te vermelden;
2) de reclame (tv en radiospot) voert kinderen op ter promotie van de vaderdag-actie. Art. 94, 5° van de wet op de marktpraktijken bevat een verbodsbepaling om kinderen er in reclame rechtstreeks toe aan te zetten om geadverteerde producten te kopen.

De Jury heeft aan de adverteerder geadviseerd om hiermee rekening te houden in zijn toekomstige reclame.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GAMMA
Product/Dienst: Gereedschapskoffer voor vaderdag
Media: TV, Radio, Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/05/2011