GAMMA – 12/03/2013

Beschrijving van de reclame

De folder op de website bevat op de eerste pagina in een rode rechthoek een afbeelding van een vrouw met daarbij de tekst “Zaterdag 9 maart internationale vrouwendag -20%* voor alle vrouwen” en daaronder in kleine letters de tekst: “*De korting wordt automatisch verrekend aan de kassa en is geldig voor alle vrouwen op zaterdag 9 maart 2013 bij GAMMA in België. De korting is niet geldig op de GAMMA cadeaukaart, reeds gekochte artikelen, artikelen van het OK label, Bosch robotmaaier 34 V Indego, Gardena robotmaaier R40LI, houtkachels van het merk Panadero, petroleum, pellets, fietsen, aanmaakhout, diensten en verhuur. Niet omruilbaar in geld. Niet geldig met terugwerkende kracht. Niet cumuleerbaar met deze of andere promotionele kortingsacties, noch met acties met gratis artikelen. Bij actieprijzen in de lopende promotiefolders wordt u steeds de voordeligste korting toegekend, dus of de folderkorting of de algemene korting van za 9/3/2013.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze korting bijzonder discriminerend. Mannen die zaterdag gaan winkelen krijgen dus geen korting? Dit is volgens hem volstrekt onwettelijk. Hij heeft er geen probleem mee dat Gamma korting kan geven aan bepaalde klanten, maar deze opdeling lijkt hem niet wettelijk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee niet de intentie te hebben gehad om aan discriminatie te doen, aangezien hij zijn klanten steeds een aanbieding wil brengen op een ludieke manier. In dit geval is er een knipoog naar de “Internationale vrouwendag”. Het was hierbij zeker niet zijn bedoeling om specifieke groepen te discrimineren en hij briefte tevens zeer grondig zijn personeel dat er niet kan en mag gediscrimineerd worden aan de kassa.

De adverteerder heeft echter inderdaad moeten vaststellen dat er een fout is gebeurd bij het drukken van de folder en de laatste wijziging niet is doorgegeven. De radiospot heeft hij onmiddellijk na de klacht laten aanpassen en deze verwijst heel duidelijk naar de voorwaarden op de website, waarin wordt vermeld dat ook mannen deze korting krijgen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de folder op de website van de adverteerder die onder meer het volgende bevatte: “Zaterdag 9 maart internationale vrouwendag -20%* voor alle vrouwen” en daaronder in kleine letters de tekst: “*De korting wordt automatisch verrekend aan de kassa en is geldig voor alle vrouwen op zaterdag 9 maart 2013 bij GAMMA in België. (...)”.

De Jury heeft er nota van genomen dat de klacht betrekking heeft op het beweerdelijk discriminatoire karakter van deze reclame en heeft dienaangaande het advies van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (hierna IGVM) ingewonnen.

Ingevolge het advies van het IGVM heeft de Jury er nota van genomen dat deze actie onder het toepassingsgebied valt van de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen die in beginsel elke vorm van discriminatie bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten die publiekelijk beschikbaar zijn, verbiedt.

Rekening houdend met dit advies is de Jury van oordeel dat in casu sprake is van een verboden direct onderscheid op grond van geslacht in de zin van de artikels 6, §1, 1° en 8 van de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder de voorwaarden van de actie op de website en de met de campagne gepaard gaande radiospot reeds had aangepast ingevolge de klacht.

Adverteerder: GAMMA
Product/Dienst: Kortingsactie op internationale vrouwendag
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  12/03/2013