GAMMA – 11/09/2001

Beschrijving van de reclame

Met als titel : “Ontdek het gemak van een alleszuiger”, toont de advertentie het bovenlichaam van een jonge blonde vrouw in bikini met haar mond open.

Motivering van de klacht(en)

Deze advertentie is vernederend voor de vrouw omdat zij gelijkgesteld wordt met een alleszuiger en haar gelijkwaardigheid met het mannelijke geslacht wordt ontkend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het de bedoeling is om op een humoristische, zelfs licht anarchistische toon te lachen met zijn eigen promoties, producten en diensten, omdat hij ervan overtuigd is dat zelfrelativering een sterk wapen is in de jacht naar de gunst van het publiek. De boodschap wordt verpakt volgens de doelgroep en het gebruikte medium. Hij ging ervan uit dat binnen de context van P-Magazine het een leuk idee was om de “badpakken” cliché’s van dat blad te gebruiken als creatief uitgangspunt om ze met een knipoog te linken aan zijn producten, zonder seksistisch te willen overkomen. Hij stelt tevens dat hij de vouw niet gelijkstelt met koopwaar, doch slechts een associatieve vergelijking en geen gelijkstelling maakt. Hij benadrukt dat het nooit zijn bedoeling is geweest deze advertenties buiten de context van het mannenblad in kwestie te verspreiden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie uitsluitend in P-Magazine gepubliceerd werd, doch heeft gemeend dat zelfs rekening houdend met het reclame-medium waarin deze advertentie verspreid wordt, deze getuigt van slechte smaak door met de geopende mond van de afgebeelde vrouw wansmakelijke gedragingen te insinueren. Daar deze vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken, heeft zij gemeend overeenkomstig art. 4 van haar reglement een advies van voorbehoud te moeten formuleren.

Adverteerder: GAMMA
Product/Dienst: Alleszuiger
Media: Magazine
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  11/09/2001