GAMMA – 10/03/2015

Beschrijving van de reclame

De folder waarvan het thema is: “Isoleren of Gyproc® plaatsen? dat ga ik samen zelf doen!” toont de producten van de adverteerder en mannen die aan het klussen zijn. Op de laatste pagina zien we een vrouw en een man achter de computer.

Motivering van de klacht(en)

De folder vormt volgens de klager een duidelijke inbreuk op de regels inzake de voorstelling van de persoon (art. 4, al. 1 IKK code: “Reclame mag geen enkele vorm van discriminatie tolereren op grond van o.a. ras, nationaliteit, godsdienst, geslacht of leeftijd, en mag op geen enkele wijze de menselijke waardigheid aantasten.”). Men mag volgens de regels geen stereotypes de reclame laten insluipen. Nochtans ziet men in de folder geen enkele vrouw aan het werk, hoewel er ook vrouwelijke elektriciens, metselaars en loodgieters bestaan. In de folder wordt de vrouw enkel voorgesteld aan de computer, terwijl ze online de site van de adverteerder raadpleegt. De man is ondertussen aan het klussen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder is verbaasd door deze klacht. Hij heeft totaal niet de intentie om aan discriminatie te doen, aangezien hij zijn klanten steeds gelijk benadert.

Hij deelde mee dat de hoofdboodschap van de folder is: “Isoleren of Gyproc® plaatsen? dat ga ik samen zelf doen!”.
De boodschap verwijst duidelijk naar het feit dat gelijk welke klant hier kan doe-het-zelven met de hulp van Gamma en er is totaal geen verwijzing naar enkel mannen of vrouwen, iedereen is welkom.
Het klopt inderdaad dat er veel beelden met mannen gebruikt worden, waarbij de adverteerder graag het volgende meegeeft:
- de meeste beelden hier zijn afkomstig van leveranciers, dit zijn ook beelden die zij gebruiken in hun communicatie en verpakkingen. De adverteerder vraagt of hij dan al zijn partners moet betichten van discriminatie? In de huidige economische situatie gebruikt hij zoveel mogelijk het materiaal dat voorhanden is en is het niet haalbaar alle klussen zelf te fotograferen in verschillende versies.
- in de klacht wordt vermeld dat er enkel een vrouw wordt voorgesteld achter de computer, terwijl de adverteerder in dezelfde folder op de laatste pagina ook een koppel toont dat de computer raadpleegt. Hij verwees tevens naar verschillende beelden van klussende vrouwen die hij geregeld in zijn communicatie gebruikt.

De adverteerder deelde nog mee dat het niet zijn bedoeling is om specifieke groepen te discrimineren. Het is wel zijn bedoeling om zijn communicatie zo goed mogelijk af te stemmen op de kopende klanten en deze bestaan vandaag uit 70% mannen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat er in de folder in kwestie mannen aan het werk afgebeeld worden en dat men op de laatste pagina een man en een vrouw achter een computer ziet.

De Jury is van mening dat de manier waarop de vrouw afgebeeld wordt niet beledigend of stereotyperend is.

De Jury is ook van mening dat de reclame in kwestie geen tekstuele of visuele elementen bevat die van aard zijn om discriminatie op grond van geslacht aan te moedigen of te tolereren.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens of met de bepalingen van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GAMMA
Product/Dienst: Gamma
Media: Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/03/2015