GAMMA – 08/05/2012

Beschrijving van de reclame

De radiospot bevat onder meer de volgende tekst:
Vader: “Mannekes.”
Kinderen: “Vader.”
Vader: “Waarom zit Bompi te mokken in den hof?”
“Bompi”: “Ik wil niet langer perkloos blijven.”
Vader en kinderen: “Werkloos?”
“Bompi”: “Perkloos! Ik wil perkplantjes zetten.”
Vader en kinderen: “Ah, perkloos.”
Kind: “Waar gaan we die vinden?”
“Bompi”: “Donderdag, vrijdag en zaterdag bij Gamma. (...)”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is deze reclame spottend: de link tussen “perkloze” en “werkloze” is duidelijk. Hij voegt hieraan toe dat dit toch de grenzen overschrijdt. Hij hoort de eerste keer “als werkloze”; de tweede maal hoort men wel “perkloze”, maar het is de eerste indruk die bijblijft. Hij veronderstelt dat ze bedoelen “kom uit je luie zetel... en koop plantjes...” en vindt dat dit te ver gaat! De klager verzoekt om de spot uit de ether te halen; zo lachen met de werklozen!

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder vindt het zeer betreurenswaardig dat de klager zich persoonlijk aangesproken voelt door zijn campagne, aangezien hij zijn klanten steeds een aanbieding wil brengen op een ludieke manier. Het gebruik van een woordspeling, humor of inspelen op de actualiteit is onderdeel van zijn radiocampagnes en draagt bij tot het succes van dit concept en de organisatie. Meer en meer wordt dergelijke invulling teruggevonden bij andere merken. De adverteerder verwijst tevens naar de resultaten van een door de VAR uitgevoerde evaluatie, die volgens hem duidelijk aantoont dat hij hier op alle vlakken beter scoort dan het gemiddelde in zijn sector, hetgeen wil zeggen dat de Vlaamse consument zijn campagnes en de inhoud apprecieert.

De adverteerder deelde tevens mee verbaasd te zijn over de klacht die is ingediend als zou de radiospot neerkomen op “lachen met werklozen”. In de spot wordt gezegd: “ik wil niet langer perkloos blijven.” Dit is inderdaad een woordspeling op het woord “werkloos”, maar dan in de betekenis van een uitdrukking als “we mogen niet aan de kant blijven zitten”, want het is het seizoen om perkplantjes te planten in de tuin. Zelfs als iemand het woord niet goed gehoord heeft, blijkt uit de spot en uit de context waarin dit gezegd wordt nergens dat de adverteerder met de spot werklozen zou viseren of zou willen uitlachen. Woordspelingen of misverstanden rond woorden zijn een regelmatig terugkerend gegeven in het concept van zijn radiospots. In de betrokken spot komt het woord “perk” voor in “perkloos”, “perkplantjes”. Op een gelijkaardige manier hebben de personages uit de spots in het verleden ook gespeeld met woorden als “geïnteresseerd hout”, i.p.v. “geïmpregneerd hout” of “klaklimonaat”, i.p.v. “kliklaminaat”. De adverteerder haalt tevens aan dat hij voor Wallonië een totaal ander concept heeft en dus ook een ander scenario, omdat de personages gebruikt in Vlaanderen daar niet relevant zijn. Maar als het zijn bedoeling was om met werklozen te lachen zou hij dit ook nationaal doortrekken, hetgeen dus duidelijk niet het geval is, noch zijn bedoeling.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot een conversatie weergeeft tussen de uit de reclame van de adverteerder gekende protagonisten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een woordspeling met de woorden “perkloos” en “werkloos”.

De Jury is van mening dat deze woordspeling in deze spot geenszins gehanteerd wordt om werklozen als groep op negatieve wijze te viseren.

De Jury is aldus van oordeel dat de radiospot niet van aard is om met de groep van werklozen te spotten of hen te denigreren. De reclame doet evenmin afbreuk aan hun menselijke waardigheid.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GAMMA
Product/Dienst: Perkplantjes voor moederdag
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/05/2012