GAIA – 27/11/2018

Beschrijving van de reclame

De spot toont beelden van een man met een mes die eerst een big weglegt en vervolgens een ander big uit een container haalt en aanstalten maakt om dit te castreren naast kooien met volwassen varkens. Op de achtergrond hoort men het gekrijs van biggen en het geluid van volwassen varkens. Vooraleer de man toesnijdt, worden de beelden onduidelijk gemaakt door ze te “pixelen”.
Tekst op het scherm: “Castratie doet biggen vreselijk lijden. Deze beelden zijn te schokkend voor veel kijkers. Daarom hebben we ze gepigseld. Maak een einde aan de pijnlijke castratie van biggen. Schud de politici wakker op gaia.be.”.

Motivering van de klacht(en)

1) De klager begrijpt de motivatie van Gaia maar vindt deze spot net na een programma als “The Voice Kids”, waar vele (jonge) kinderen naar kijken, volledig misplaatst (ook al is dit al wat later op de avond).

2) De klaagster vindt dat dit niet op televisie vertoond mag worden. Zij is een enorme dierenliefhebber en begrijpt dat ze mensen bewust willen maken van dit gebeuren, maar niet op televisie want na het zien van die spot voelde zij zich kapot (verdriet, nachtmerrie, …).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de televisiespot bedoeld is als een originele 20’’- aanklacht tegen pijnlijke biggencastratie, een praktijk die in Vlaanderen nog miljoenen biggen ondergaan.
De spot toont hoe chirurgische biggencastratie echt gebeurt: een varkensboer klemt het biggetje tussen zijn benen en snijdt dan onverdoofd de zaadleiders door en verwijdert de teelballen. Echter: op het einde worden de beelden gepigseld (woordspeling met pixels en pigs) om net te benadrukken hoe wreed de praktijk is zonder het wrede expliciet te laten zien aan de televisiekijkers. Zijn boodschap verwijst met andere woorden naar het wrede maar erkent dat het te wreed is om te laten zien (letterlijk in de televisieboodschap: deze beelden zijn te schokkend voor veel kijkers, daarom hebben we ze gepigseld).
De spot hekelt de situatie en de wreedheid van biggencastratie en wil de televisiekijker bewust maken van de realiteit van de chirurgische castratie en tegelijkertijd de politieke wereld wijzen op hun verantwoordelijkheid (spot eindigt met: schud de politici wakker op gaia.be). Dat doet de spot met respect voor de kijker (door te pigselen).
De adverteerder is derhalve van oordeel dat de spot in overeenstemming is met de JEP-Regels inzake niet-commerciële reclame.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de Tv-spot in kwestie en van de klachten die daarop betrekking hebben.

De Jury heeft er tevens nota van genomen dat de spot door de adverteerder wordt uitgezonden in het kader van zijn strijd om de castratie van biggen wettelijk te laten verbieden.

De Jury is van mening dat de boodschap die de adverteerder aldus wil communiceren duidelijk blijkt uit de spot.

De Jury is eveneens van mening dat zowel de geluidsband als de gebruikte beelden, hoewel deze choquerend kunnen overkomen, een rechtstreeks verband vertonen met de over te brengen boodschap en het nagestreefde doel van de campagne en in verhouding zijn met het nagestreefde doel van sensibilisering van de adverteerder.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet in strijd is met de JEP-Regels inzake niet-commerciële reclame en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GAIA
Product/Dienst: Campagne tegen de castratie van biggen
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/11/2018