GAIA – 16/01/2007

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een mannenstem : “In 2002 werd afgesproken om biggen niet meer zonder verdoving te castreren. Vier jaar laten ondergaan deze dieren nog altijd dezelfde onmenselijke behandeling. Koop nu de singel “Why the Pain” van Pigs in Pain en pak de bevoegde ministers Leterme en Demotte bij hun ballen”.
Mannenstem gaat over in fijn stemmetje : “Tot ze hun beloften nakomen. Meer info op pigsinpain.be. Een actie van GAIA”.

Motivering van de klacht(en)

In deze spot wordt gesteld dat in 2002 beslist werd om het castreren van biggen zonder verdoving te verbieden in 2006. Deze overeenkomst werd volgens Gaia niet nagekomen. Het is volkomen oneerlijk om dit zo te stellen want de principeverklaring tussen landbouworganisaties en de dierenrechten verenigingen vermeldt duidelijk dat ze pas kan uitgevoerd worden als er een economisch verantwoord alternatief aanwezig is. Dat is er heden nog niet dus Gaia is oneerlijk en zet de varkenshouders in een slecht daglicht bij de onwetende consumenten.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder benadrukte dat de spot 100 % gericht is op ministers en niet eens spreekt over varkenshouders. De bedoeling van de campagne is dat de verantwoordelijke ministers hun deel van de afspraken in dit dossier nakomen. Uit het principeakkoord van 2002 volgt klaar en duidelijk dat ook zij het nodige moeten doen zodat het akkoord in de praktijk uitgevoerd wordt. Dat hebben zij ook meer dan eens beloofd, informeel en ook publiekelijk. De spot is dan ook bedoeld om met een ludieke knipoog (“pak de ministers Leterme en Demotte bij hun ballen”) de politieke verantwoordelijken daaraan te herinneren en de luisteraar daarvan te informeren.
De radiospot zegt enkel dat en niet meer dan dat en verwijst voor wie meer informatie wenst naar de campagnewebsite. Anderzijds merkte de adverteerder op dat erin de spot helemaal niet gesteld wordt (zoals de klacht beweert) dat “in 2002 beslist werd om het castreren van biggen zonder verdoving te verbieden in 2006”. Er wordt alleen gesteld dat vier jaar na 2002, toen inderdaad een principeakkoord werd afgesloten tussen de overheid, varkenssector en GAIA, de dieren nog altijd zonder verdoving gecastreerd worden, wat ontegensprekelijk de realiteit is. Er wordt in de spot ook niet gesteld dat de overeenkomst niet werd nagekomen, hoewel dit effectief zo is aangezien er niet gebeurd is wat afgesproken was, nl. dat op regelmatige basis de vorderingen zouden geëvalueerd worden. Maar ook daar spreekt de spot helemaal niet over. GAIA ervan beschuldigen “oneerlijk” te zijn, mist dan ook elke grond. De adverteerder stelt tevens dat hij via de spot de luisteraars oproept om de single “Why the Pain” van de groep “Pigs in Pain” te kopen, verwijzend naar de verantwoordelijkheid van de ministers. Die single maakt deel uit van de campagne tegen het onverdoofd castreren van varkens. De vraag in de spot en de verwijzing naar de website, voor wie meer informatie wil, is uiteraard bedoeld om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de problematiek en te mobiliseren tot actie. De adverteerder benadrukt dat hij als dierenrechtenorganisatie onmogelijk zomaar kan toezien hoe miljoenen biggen hevige pijnen blijven lijden. Hij wil dat dit stopt, evenals 90 % van de bevolking, zoals blijkt een recente enquête van IPSOS. Tenslotte stelt hij dat dit zijn inziens een volkomen legitieme wijze van communiceren is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot zich inderdaad met een knipoog richt tot de Ministers die expliciet genoemd worden in de spot en waarbij herinnerd wordt aan de afspraken die gemaakt werden in 2002. Zij is van oordeel dat deze spot het publiek objectief informeert over één van de acties van GAIA, zonder bedoeling om de varkenshouders in een slecht daglicht te plaatsen. De spot bevat geen kwetsende of denigrerende uitspraken t.a.v. varkenshouders.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: GAIA
Product/Dienst: Campagne tegen de castratie van biggen
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak, Kleineren
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/01/2007