GAIA – 13/01/2017

Beschrijving van de reclame

Na het tonen van de “making of” van een installatie met een schaal met toastjes, verschijnt deze tekst in beeld: “Op een kerstmarkt nodigden we mensen uit voor een glaasje cava en een toastje met foie gras.”.
Als mensen een toastje nemen begint op een beeldscherm in het stalletje een film te lopen met beelden van ganzen of eenden in kooien die gedwangvoederd worden, met daarbij de tekst: “Vergeet nooit hoe foie gras gemaakt wordt.”. De spot toont de reacties van de mensen.
Eindscherm: “Gaia Voice of the Voiceless gaia.be”.

Motivering van de klacht(en)

Toen de klager merkte dat zijn zoontje naar de spot op TV keek, heeft hij meteen de TV gewoonweg uitgezet. Hij was gechoqueerd en vindt niet dat kinderen dit al hoeven te zien. Hij is van mening dat we al genoeg bewust worden gemaakt via andere media zoals Facebook.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de geselecteerde beelden van het vetmesten handelingen tonen die volledig normaal zijn in de foie gras industrie en dat hij gekozen heeft om niet de moeilijkst te bekijken fragmenten te kiezen.

Aldus worden er geen beelden getoond van stervende, brakende, bloedende eenden, die lijden van een gebroken bek of dood in hun kooi liggen, terwijl zulke fragmenten uitgebreid gedocumenteerd zijn tijdens onderzoeken.

Wat de reclame dus toont is het vetmesten als het “goed” gaat voor de dieren. Maar volgens zijn standpunt en dat van een groot deel van de bevolking is deze behandeling onaanvaardbaar aangezien ze stress, ongemak en lijden bij de dieren veroorzaakt.

De wens van de adverteerder doorheen deze spot is dat de consument kennis heeft van de productiemethode van foie gras zodat hij met kennis van zaken een keuze kan maken. Hij is dus van mening dat, de aanbevelingen en formulering van de JEP volgend, “de gebruikte beelden of woorden van overdreven, choquerend, gewelddadig, onfatsoenlijk, enz. aard” wel degelijk “in verhouding zijn met het nagestreefde doel”.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de spot in kwestie en vastgesteld dat deze beelden bevat van ganzen of eenden in kooien die gedwangvoederd worden.

De Jury heeft er eveneens nota van genomen dat de spot als doel heeft om het dwangvoederen bij de productie van foie gras aan te klagen.

De Jury is van mening dat deze boodschap van de adverteerder duidelijk uit de spot naar voor komt.

De Jury is eveneens van mening dat de gebruikte beelden een rechtstreeks en proportioneel verband vertonen met het nagestreefde doel van de campagne tegen foie gras en met de boodschap die de adverteerder wil overbrengen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet in strijd is met de regels van de JEP inzake niet-commerciële reclame en niet getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GAIA
Product/Dienst: Campagne tegen foie gras
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/01/2017