GAIA – 10/05/2017

Beschrijving van de reclame

De spot toont een schaap. Een traan van bloed loopt beetje bij beetje uit zijn oog. Gedurende die tijd hoort men een mannenstem met op de achtergrond klassieke muziek: “Chers députés, le 5 mai, vous aurez l’occasion de voter en faveur d’une loi sans précédents. 9 Wallons sur 10 ne supportent plus les souffrances indéniables que les animaux subissent lors de l’abattage sans étourdissement. Alors, ne ratez pas l’occasion de mettre fin à l’agonie de ces animaux égorgés en pleine conscience. Les Wallons comptent sur vous, ne nous décevez pas, merci. Plus d’info sur gaia.be.”.
Op het eindscherm staat het logo van de adverteerder en “Plus d’info sur gaia.be”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is deze reclame misleidend aangezien ze bevestigt dat 9 op de 10 Walen voor verdoving voor het slachten zijn. Volgens hem is dat onmogelijk aangezien men niet aan 9 op 10 zal komen als men de Walen die zich niet kunnen uitdrukken (kinderen, enz.) en al diegenen die niet akkoord zijn niet meetelt. Deze reclame verwijst niet naar de peiling waarop zij deze bewering baseren. Als Waal is de klager gechoqueerd door de bewering in deze reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het aangehaalde aantal afkomstig is uit een peiling van het Ipsos Instituut, die uitgevoerd werd bij een representatief staal van de populatie en die, per definitie, rekening houdt met personen die niet akkoord zijn of zich niet hebben uitgedrukt. Hij voegde toe dat zijn reclame de luisteraars overigens uitnodigt om zijn website te raadplegen waar de verwijzing naar deze peiling kan worden teruggevonden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de adverteerder een sensibiliseringscampagne voert ten aanzien van politici teneinde onverdoofd slachten te laten verbieden.

Zij heeft vastgesteld dat de TV-spot vermeldt “9 Wallons sur 10 ne supportent plus les souffrances indéniables que les animaux subissent lors de l’abattage sans étourdissement.” en dat hij voor meer informatie naar de website van de adverteerder verwijst.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat op de pagina van de website gewijd aan de campagne in kwestie, een link verwijst naar een downloadbaar document met betrekking tot een opiniepeiling van Ipsos van 2012. De Jury heeft nota genomen van de resultaten van deze peiling in het raam waarvan een onderzoek werd gevoerd bij een representatief aantal betrokken personen.

De Jury is van mening dat de bewering in kwestie, in het raam van deze sensibiliseringscampagne, aldus onderbouwd is en dat de peiling voldoende gemakkelijk kan worden teruggevonden op de website van de adverteerder waarnaar de TV-spot verwijst.

In deze context is de Jury derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument op dit punt te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GAIA
Product/Dienst: Campagne tegen onverdoofd slachten
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/05/2017