GAIA – 06/01/2015

Beschrijving van de reclame

De spots tonen bekende Vlamingen waaronder Herman Brusselmans die achter een microfoon staan en men hoort de muziek van « I wish you a Merry Christmas ». Zij hebben het moeilijk om te zingen.
Voice-over: “GAIA presenteert een kerstlied gebracht door Herman Brusselmans. Dit lied werd ingezongen met een trechter in de keel.”.
Men ziet vervolgens beelden van eenden in kooien waarbij een trechter in de keel wordt geduwd.
Voice-over: “Een kleintje in vergelijking met de marteling die eenden moeten doorstaan voor de productie van foie gras. Kies voor uw feesten faux gras de GAIA. Het diervriendelijke alternatief.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze beelden weerzinwekkend. Ze worden uitgezonden vóór het televisiejournaal, rond etenstijd, voor bijvoorbeeld zijn kleinkinderen van 6 en 3 jaar die bijna moesten overgeven in hun bord. Hij begrijpt de boodschap dat dieren beschermd moeten worden, maar vindt dat die hier niet op een menswaardige manier gebracht wordt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij de productiemethodes van gedwongen voederen in functie van het verkrijgen van ganzen- en eendenlever verwerpt. Om mensen te sensibiliseren wat betreft de ernst van het dierenleed zijn beelden uit de praktijk gebruikt. Het zijn echte beelden, niet bijgewerkt en door alle zenders die de spot hebben uitgezonden expliciet en op voorhand goedgekeurd.
Deze beelden zijn uiteraard niet bedoeld om te choqueren, wél om mensen stil te laten staan bij dergelijke productiemethodes.
Dat deze spots ook in de vooravond vertoond worden, heeft te maken met de effectiviteit van het mediaplan. Hoe meer mensen men wil bereiken, hoe meer men de spot dient te tonen op diverse momenten; er zitten spots vroeger maar ook later op de avond bij, zodat een optimale spreiding bekomen werd.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spots in kwestie.

De Jury is van mening dat zowel de geluidsband als de gebruikte beelden een rechtstreeks verband vertonen en in verhouding zijn met het beoogde doel van de campagne tegen foie gras en de over te brengen boodschap.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spots in kwestie niet in strijd zijn met de JEP-Regels inzake niet-commerciële reclame en niet getuigen van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

De Jury is eveneens van oordeel dat de spots geen afbreuk doen aan de menselijke waardigheid en evenmin uitspraken of afbeeldingen bevatten die van aard zijn om afbreuk te doen aan de momenteel geldende fatsoensnormen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GAIA
Product/Dienst: Campagne tegen foie gras
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/01/2015