GAIA – 04/07/2017

Beschrijving van de reclame

De spot toont een schaap. Een traan van bloed loopt beetje bij beetje uit zijn oog. Gedurende die tijd hoort men een mannenstem met op de achtergrond klassieke muziek: “Een onschuldige blik, veel wol en een baaah. Dat weten we over schapen. En dat het wettelijk toegelaten is om ze de keel over te snijden zonder verdoving en dat ze vreselijk afzien, dat is wetenschappelijk bewezen. En dat verschillende Europese landen deze praktijk al hebben verboden, zonder afbreuk te doen aan de vrijheid van religie. Dat weten we over schapen. Dus, dames en heren parlementsleden, genoeg geblaat, stem nu voor een verbod op onverdoofd slachten.”.

Motivering van de klacht(en)

Het zoontje van anderhalf van de klager kreeg het beeld van het schaap dat bloed huilt te zien en raakte hierdoor overstuur. De klager vindt niet dat kinderen met zo’n beelden geconfronteerd mogen kunnen worden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder was erg verbaasd over de inhoud van de klacht.
Een kind van 1,5 jaar begint de wereld te ontdekken. Een peuter is nog sterk op zichzelf gericht, maar begint ook interesse te tonen in andere kinderen/dieren/mensen. Hij leert de basisemoties kennen: broertje huilt, mama blij, zusje boos. Ook in tekenfilms, denk aan Nijntje, Bumba, … worden deze basisemoties uitgespeeld.
De adverteerder begrijpt dan ook dat een peuter van 1,5 droevig kan zijn omdat een schaap huilt op TV, net zoals hij droevig wordt als Bumba of Nijntje huilt of pijn heeft. Een peuter van 1,5 zal echter nooit cognitief het huilen van een schaap koppelen aan onverdoofd slachten en zal zeker niet de symboliek achter dit beeld begrijpen. Een kind van 1,5 zit gewoon nog niet ver genoeg in de cognitieve en emotionele ontwikkeling.
De adverteerder verbieden een dergelijke spot uit te zenden, zou betekenen dat geen enkele tekenfilm voor peuters nog een diertje mag laten wenen. Dit brengt immers dezelfde emotie voor een peuter met zich mee.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een schaap toont met een traan van bloed die beetje bij beetje uit zijn oog loopt.

De Jury heeft tevens vastgesteld dat met deze spot de adverteerder de parlementsleden uitnodigt om voor een verbod op onverdoofd slachten te stemmen.

De Jury is van mening dat deze boodschap van de adverteerder duidelijk blijkt uit de spot.

De Jury is eveneens van mening dat het gebruikte beeld een rechtstreeks verband vertoont en in verhouding is met de boodschap die de adverteerder wil overbrengen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet in strijd is met de JEP-Regels inzake niet-commerciële reclame en niet getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GAIA
Product/Dienst: Campagne tegen onverdoofd slachten
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/07/2017