FX DE BEUKELAER – 07/12/2016

Beschrijving van de reclame

De afbeelding op de Facebookpagina van de adverteerder toont een fles van het product, met daarbij beeldjes van Sinterklaas, zijn paard en twee Zwartepieten.
Daarbij de tekst: “Elixir d’Anvers hoopt dat de lieve goede Sint alle brave mama’s, papa’s, oma’s en opa’s niet vergeet…”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager schendt de Facebookpagina met de afbeelding van Sinterklaas het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken schendt, met name:

- artikel 4.5: de reclame maakt gebruik van marketingtechnieken die verwijzen naar personages die in het bijzonder populair zijn bij minderjarigen alsook van beelden die behoren tot de cultuur van minderjarigen;
- artikel 11.1 en Bijlage B: de educatieve slogan “Ons vakmanschap drink je met verstand” is niet duidelijk en leesbaar te vinden op de Facebookpagina.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee van mening te zijn dat het feest van Sinterklaas behoort tot onze eeuwenoude Christelijke cultuur en dat het een algemeen feest is voor iedereen, net zoals Pasen en Kerst. Niettegenstaande dat en om er geen geschil van te maken, heeft hij de afbeelding verwijderd. Deze maakte geen deel uit van een grotere mediacampagne en werd enkel op Facebook geplaatst.

Wat betreft de slogan “Ons vakmanschap drink je met verstand”, gaf de adverteerder toe dat deze inderdaad niet zo duidelijk zichtbaar was.
Hij heeft dit aangepast en hem op een duidelijk zichtbare plaats gezet op goed leesbare wijze.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de afbeelding op de Facebookpagina van de adverteerder die een fles van het product toonde, met daarbij beeldjes van Sinterklaas, zijn paard en twee Zwartepieten.

De Jury is van mening dat de reclame aldus gebruik maakt van marketingtechnieken die verwijzen naar personages die in het bijzonder populair zijn bij minderjarigen alsook van beelden die behoren tot de cultuur van minderjarigen.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame op dit punt strijdig is met artikel 4.5 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de educatieve slogan “Ons vakmanschap drink je met verstand” niet duidelijk en leesbaar vermeld werd op de Facebookpagina.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame op dit punt strijdig is met artikel 11.1 + Bijlage B, 1, (a), (v) van het Convenant.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder reeds voor haar beslissing de afbeelding van zijn Facebookpagina heeft verwijderd en de educatieve slogan heeft toegevoegd.

Adverteerder: FX DE BEUKELAER
Product/Dienst: Elixir d'Anvers
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  07/12/2016