FULL TILT POKER – 24/08/2009

Beschrijving van de reclame

De spot toont mensen die pokeren. Daaronder, tijdens de hele spot, de tekst (zwart op wit): “Dit is geen goksite. Speel gratis”
Voice-over (mannelijk): “Poker has been called a gentlemen’s game, a boys club, a male dominated sport, definitely no place for a woman.”
Voice-over (vrouwelijk): “And that’s just fine by me. We play at fulltiltpoker.net.”
Tekst : “Full Tilt Poker.net”

Motivering van de klacht(en)

Dagelijks wordt er om 00 h 35 op de televisie een pokerprogramma uitgezonden met onverholen reclame voor illegaal internet pokersite pokerstar.com. Dit gebeurt weliswaar via hun "leersite" pokerstars.net maar de link naar de betaalsite is overduidelijk. De klager vestigt de aandacht op het feit dat hij onlangs door de Jury in het gelijk werd gesteld ivm met een identieke zaak. Hij is verbijsterd dat ondanks dat advies nu rustig reclame uitgezonden wordt voor een andere illegale bandiet en dat dit blijkbaar aan de Jury ontsnapt ondanks dat hij voor een kersvers precedent heeft gezorgd. Hij is dan ook zeer ontgoocheld en vraag zich af waar de oplettendheid van de gewone burger toe dient als er uiteindelijk zo lichtzinnig mee omgesprongen wordt.
Overigens werd er ook al reclame uitgezonden voor een derde illegale bandiet, namelijk Fulltiltpoker.com maar niet zo frequent!

Standpunt van de adverteerder

Geen antwoord.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat in de TV spots in kwestie reclame wordt gemaakt voor Fulltiltpoker.net, een gratis pokersite.

De Jury verwijst naar het advies dat de kanspelcommissie in maart 2009 heeft uitgebracht in een gelijkaardig dossier en waarnaar de klager verwezen heeft in zijn klacht.

De kansspelcommissie stelde het volgende :

Hoewel er op de “.net-site” niet voor geld gespeeld wordt, staat deze in rechtstreekse verband met de “.com-site”, alwaar wel voor geld gespeeld wordt.

Kansspelen via internet zijn verboden in België ingevolge artikel 4 van de kansspelwet van 7 mei 99 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers: “het is verboden, onder welke vorm, op
welke plaats en op welke rechtstreekse of onrechtstreekse manier ook, één of meer kansspelen of kansspelinrichtingen te exploiteren tenzij die overeenkomstig deze wet zijn toegestaan. Niemand mag zonder voorafgaande vergunning van de kansspelcommissie één of meer kansspelen of kansspelinrichtingen exploiteren."

Krachtens artikel 64, 2 ° worden tevens gestraft met een gevangenisstraf van één maand tot drie jaar en met een boete van 26 euro tot 25 000 euro of met één van die straffen alleen: “2° eenieder die op welke wijze ook
reclame maakt of spelers werft voor een kansspelinrichting die bij wet is verboden of krachtens de wet niet uitdrukkelijk is toegestaan, of voor een daarmee vergelijkbare, in het buitenland gevestigde inrichting.”

De Kansspelcommissie besliste eind vorig jaar om de sites met .net gelijk te stellen met de sites .com.

Wij hebben hier dus inderdaad wel degelijk te maken met onwettelijke reclame.

De Jury heeft vastgesteld dat er ook in casu een .com versie bestaat. Indien men via google “Full Tilt Poker” intikt, krijgt men als eerste optie fulltiltpoker.com te zien.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame wel degelijk de achterliggende bedoeling heeft om spelers te werven voor de betalende site, hetgeen bij wet verboden is.

Gelet hierop en uiteraard rekening houdend met het advies van de kansspelcommissie (03/2009), heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om TV-spots voorfulltiltpoker.net stop te zetten.

Gevolg

Bij gebreke aan positief antwoord mbt de naleving van de Jurybeslissing werd een schorsingsaanbeveling aan de media verstuurd, overeenkomstig art. 11 van het Juryreglement.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FULL TILT POKER
Product/Dienst: www.fulltiltpoker.net
Media: TV
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  24/08/2009