FULL PAGE/SCRIPTA – 15/10/2004

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont op de linkerpagina Jezus die met een glimlach omhoog kijkt en met 3 nagels aan het kruis genageld is. Op de rechterpagina ligt Jezus met zijn rug op de grond en hij hangt enkel nog aan het kruis met de nagel in zijn voeten. Tekst: « Trois, c'est mieux qu'un ». In kleine lettertjes : « Ce n'est sans doute pas une révélation, mais 3 insertions en presse quotidienne atteignent plus de fidèles qu'une seule. Prêchez pour (NP)3 et vous multiplierez vos contacts à un prix miséricordieux. ». Vervolgens worden verschillende andere formules vermeld alsook de coördinaten van de 2 adverteerders

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame trekt de godsdienstige overtuiging van de christenen in het belachelijke door spot te drijven met de dood van Christus aan het kruis. Zij doet een beroep op beeldspraak en gebruikt christelijke termen op een totaal oneerbiedige manier.

Jurybeslissing

Na onderzoek van de reclame, heeft de Jury vastgesteld dat zij de kruisiging van Jezus uitbeeldt en in de tekst van de advertentie gebruik gemaakt wordt van termen die verwijzen naar de christelijke godsdienst (« révélation, fidèles, prêchez, miséricordieux »). Zij heeft gemeend dat deze boodschap de godsdienstige overtuigingen kan kwetsen, temeer daar de kruisiging een centraal gegeven uitmaakt van het christelijk geloof. Daar dergelijke vorm van communicatie het vertrouwen van het publiek in de reclame kan ondermijnen en als ongepast en onfatsoenlijk kan overkomen, heeft de Jury op basis van art. 1 al. 1 en 3 van de IKK code aan de betrokken adverteerders de aanbeveling gedaan om deze advertentie niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerders hebben erkend dat deze reclame niet van de beste smaak getuigt en ze hebben deze dan ook proberen te stoppen, maar om technische redenen hebben zij de verschijning ervan in één vaktijdschrift niet meer kunnen verhinderen. Ze hebben hun excuses aangeboden aan de klagers en hebben bevestigd dat ze de verspreiding van deze campagne, die voorzien was voor de komende weken, in ieder geval gestopt hebben.

Adverteerder: FULL PAGE/SCRIPTA
Product/Dienst: NP3
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  15/10/2004