FTS BEER PRODUCTION – 04/12/2019

Beschrijving van de reclame

De website bevat het logo en de merknaam van het product in kwestie, “Slutte – A Belgian Beer with Body”, zoals deze ook terugkomen op het etiket van het product. De lijnen van de tekening doen denken aan de rondingen van billen en de letters “tt” van de naam “Slutte” bevatten een punt.
Daaronder “Une irrésistible séductrice” en “La Slutte : un irrésistible breuvage houblonné à savourer sans attendre, seul, ou encore mieux, entre amis…”.
Onderaan de pagina de vermelding “Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé”.
De website bevat eveneens een rubriek gewijd aan “Germaine Slutte”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klaagster is de reclame met de slogan “La Slutte : un irrésistible breuvage houblonné à savourer sans attendre, seul, ou encore mieux, entre amis...” denigrerend en vernederend ten aanzien van vrouwen. Op het etiket staat het lichaam van een vrouw en tussen de “tt” puntjes die naar de borsten verwijzen. Zij vindt dit onaanvaardbaar.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder meende dat de klaagster de naam van zijn bier verkeerdelijk geassocieerd heeft met een Engels woord, terwijl hij “het verhaal vertelt” van Germaine Slutte, een inwoonster van Jette die bekender was voor haar elegante rondingen dan voor haar naam.
Op vraag van de JEP heeft hij zijn communicatie geanalyseerd op basis van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken evenals de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens. Volgens hem hebben alle grafische elementen en alle communicatie over het product als loutere doel de naam van het merk te ondersteunen: “Slutte, a Belgian Beer with Body”, en overtreden zij geen enkele van de bovenstaande regels.
Zijn overtuiging is des te sterker daar het logo en de merknaam zijn goedgekeurd en geregistreerd door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), dat de intellectuele bescherming in de Benelux waarborgt, en dat de media-aandacht naar aanleiding van de erkenning die zijn product te beurt viel op de World Beer Awards 2019 geen enkele censuur heeft ondergaan.
Hij begrijpt niet waarom de introductiezin van de webpagina die zegt “La Slutte: un irrésistible breuvage houblonné à savourer (...) entre amis” onaanvaardbaar zou zijn. Het lijkt hem dat gezelligheid een fundamenteel kenmerk is van het proeven van nieuwe bieren.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de klacht evenals van de betrokken afbeelding en tekst.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft de Jury er nota van genomen dat deze met betrekking tot de context van de creatie van het product in kwestie verwijst naar een zeker Germaine Slutte, “een inwoonster van Jette die bekender was voor haar elegante rondingen dan voor haar naam” waarvan het verhaal het onderwerp is van opeenvolgende publicaties op zijn website.

Volgens de Jury verwijzen de gestileerde visuele elementen van de communicatie naar het product met de naam “Slutte, a Belgian Beer with Body”, zonder dat daarom sprake is van een onbehoorlijke uitbuiting van de menselijke persoon.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de communicatie in kwestie niet indruist tegen de geldende fatsoensnormen. Zij is eveneens van oordeel dat ze de waardigheid van de vrouw niet aantast en niet denigrerend is.

De Jury is derhalve van oordeel dat de communicatie in kwestie niet in strijd is met JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en heeft de klacht ongegrond verklaard.

De Jury heeft daarentegen vastgesteld dat de voor bieren volgens artikel 11.1 van het Convenant vereiste educatieve slogan “Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse” niet aanwezig is op de website in kwestie maar dat deze de slogan “Notre savoir-faire se déguste avec sagesse” vermeldt die voorzien is voor de andere alcoholhoudende dranken.

De Jury heeft de adverteerder derhalve verzocht om de voor het product in kwestie verplichte educatieve slogan op een duidelijke en leesbare manier te vermelden voor de toekomst.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij zijn internetpagina heeft aangepast.

Adverteerder: FTS BEER PRODUCTION
Product/Dienst: Bier Slutte
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  04/12/2019