FRIESLANDCAMPINA BELGIUM – 27/09/2016

Beschrijving van de reclame

De spot toont drie kinderen die verkleed zijn als aliens/monsters en achteraan in een auto een Cécémel aan het drinken zijn. Eén van hen kijkt door het raam en ziet een auto met een ouder koppel die naar hem lachen. Hij doet vervolgens teken naar de andere kinderen en begint te roepen en grimassen te trekken door het raam. De oudere man die rijdt valt met zijn hoofd op het stuur en de wagen gaat in alle richtingen. We zien de vrouw die het stuur neemt om te proberen de auto weer recht op de weg te brengen.

De kinderen zijn geschrokken en gegeneerd. We horen vervolgens een claxon en zien de wagen van het oudere koppel passeren die al lachend een lange neus maken. De man en de vrouw toosten vervolgens met een Cécémel en zetten al lachend hun weg verder.

Op het scherm verschijnt de tekst “Geniet op elk moment”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager banaliseert deze reclame roekeloos rijgedrag en consumeren achter het stuur.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft vooreerst het volgende meegedeeld wat betreft de opmerking over roekeloos rijgedrag. De tv-spot toont een humoristisch tafereel met een energiek bejaardenkoppel en kleine deugnieten, die hen een poets proberen te bakken. Wie laatst lacht, best lacht, wordt hier op een ludieke manier uitgebeeld. De adverteerder is ervan overtuigd dat de situatie overdreven is en niemand zou aanzetten om dit na te bootsen.

In de tv-spot wordt aan het einde de disclaimer “Deze scène werd uitgevoerd door stuntmannen” getoond. Dit om nogmaals te benadrukken dat het over een overdreven karikaturale situatie gaat. Bovendien zal bij de eerstvolgende heruitzending van de spot, de disclaimer aangevuld worden met “Gelieve niet zelf uit te proberen”. Dezelfde disclaimer zal ook toegevoegd worden aan de online versie op Youtube.

Dit is echter geen reclame voor motorrijtuigen maar voor een voedingsmiddel. De adverteerder is van oordeel dat de tv-spot geen elementen bevat die zouden aanzetten tot hetzelfde rijgedrag van bejaarden, gezien het hele tafereel duidelijk in scène werd gezet op een humoristische en overdreven manier.

Wat betreft de opmerking over het banaliseren van consumptie achter het stuur, deelde de adverteerder vervolgens mee dat eten en drinken achter het stuur in de auto zeer gebruikelijk zijn, niet verboden zijn en op zich geen gevaarlijk rijgedrag veroorzaken. Het interieur van de wagen is ook dikwijls voorzien van een plaats om een flesje in te zetten.

De adverteerder hecht veel belang aan eerlijke en fatsoenlijke reclame voor zijn producten. Hij is van mening dat er plaats is voor humor in de reclame en dat deze reclameboodschap niet maatschappelijk onverantwoord is.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de spot die een auto met oudere personen aan het stuur en een andere auto met kinderen op de achterbank in beeld brengt, waarbij de inzittenden elkaar voor de gek houden terwijl zij het gepromote product consumeren.

De Jury is van mening dat deze ludieke spot op een humoristische en manifest overdreven manier gerealiseerd werd en dat uit de spot geenszins een goedkeuring van het getoonde weggedrag kan worden afgeleid. Bovendien is het een reclame voor een product dat geen verband houdt met motorrijtuigen.

In deze context is de Jury van oordeel dat de gemiddelde consument in deze spot geenszins een aansporing zal zien om zich op de getoonde manier te gedragen in het wegverkeer.

De Jury is eveneens de mening toegedaan dat uit de totaalindruk die de reclame biedt, voldoende duidelijk het humoristische gebruik van overdrijving naar voren komt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie evenmin van aard is om door de gemiddelde consument letterlijk te worden genomen, noch wat betreft het getoonde rijgedrag, noch wat betreft het in beeld gebrachte consumeren achter het stuur.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder getuigt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FRIESLANDCAMPINA BELGIUM
Product/Dienst: Cécémel
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/09/2016