FRIESLANDCAMPINA BELGIUM – 06/12/2017

Beschrijving van de reclame

De spot toont een jonge vrouw die zich in de zetel voor TV installeert. Ze doet onder haar trui haar beha uit en gooit deze naast haar en neemt vervolgens een tas Cécémel. Ze lacht als ze ziet dat haar beha op haar hond beland is.
Voice-over: “Un petit moment pour soi, ça, ça vaut bien un Cécémel.”

Motivering van de klacht(en)

De klager stelt zich vragen bij het nut van het feit dat deze vrouw haar beha uitdoet in deze reclame.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot een jonge vrouw toont die zich comfortabel voor de TV installeert, onder haar trui haar beha uitdoet en vervolgens een tas van het gepromote product neemt.

Volgens de Jury toont de reclame aldus een moment uit het dagelijks leven waarbij de vrouw tijd voor zichzelf neemt om de slogan “Un petit moment pour soi, ça, ça vaut bien un Cécémel” te illustreren.

De Jury is van mening dat de handeling van de vrouw die haar beha uitdoet niet choquerend of provocerend is, maar enkel bedoeld is om te tonen dat ze het zich gemakkelijk maakt om TV te kijken en dit met een humoristische noot met het beeld van de vrouw die lacht als ze ziet dat haar beha op haar hond is beland.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet in strijd is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FRIESLANDCAMPINA BELGIUM
Product/Dienst: Cécémel
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/12/2017