FOX – 24/04/2019

Beschrijving van de reclame

De spot toont bij aanvang de protagonisten van de politiereeks in kwestie en vervolgens actiebeelden uit de reeks, waaronder een man die bedreigd wordt met een mes, een autoachtervolging en een vuurgevecht.
VO: “Chicago P.D., elke werkdag om kwart voor acht, nieuw bij Fox.”
Tekst op scherm:
“Fox Chicago P.D.
Elke werkdag 19.45
Elke crimineel vreest deze eenheid.”

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat zij net zoals heel veel mensen van haar generatie en zeer waarschijnlijk ook nog veel meer jongeren en kinderen uitgesteld naar de tv-programma’s kijkt. Zij is erg bezorgd over de agressieve reclamebeelden voor de agressieve serie Chicago P.D. op FOX die zij dan eerst moet bekijken en dit telkens opnieuw. Het verbaast haar dat we ons dan afvragen waarom de maatschappij verhardt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat bij het inkopen van de betrokken reclameruimte de opdracht werd verstrekt om te targetten op de doelgroep van 30 tot 50 jaar.
Wat de door de klacht geviseerde inhoud van de promo betreft, stelde de adverteerder zich primair op het standpunt dat het een programmapromotie betreft, waarin slechts een feitelijke weergave van een televisieprogramma wordt gegeven. In die zin betreft dit volgens hem geen reclame en/of marketingcommunicatie in de zin van de ICC Code.
Voor zover de promo wel als reclame en/of marketingcommunicatie zou kunnen worden gekwalificeerd, stelde hij zich op het standpunt dat de ter discussie staande uiting geen strijdigheid oplevert met de ICC Code.
Waar de klaagster stelt dat de inhoud van de uiting agressief is, vormt deze volgens de adverteerder immers slechts een getrouwe weergave van een politieserie. De inhoud is bovendien zeer gangbaar voor wat men van een promo voor een politieserie mag verwachten: er is geen bloed in beeld en er zijn geen beelden die ook daadwerkelijk als schokkend kunnen worden ervaren. Omdat het enkel een weergave van een programma betreft, kan volgens de adverteerder ook niet gesteld worden dat hij met de uiting gewelddadig gedrag wil aanmoedigen, nu voor de consument duidelijk is dat dit een promotie betreft van een televisieprogramma waarvan vaststaat dat het hem mediarechtelijk gezien vrijstaat dit uit te zenden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er nota van genomen dat de spot tegen betaling werd uitgezonden ter promotie van het programma-aanbod van Fox en bevestigt vooreerst voor zover nodig dat het hier gaat om reclame-inhoud waarvan het onderzoek binnen haar bevoegdheid valt.

Wat vervolgens de inhoud van de spot betreft, heeft de Jury vastgesteld dat de reclame zich ertoe beperkt om een selectie van fragmenten uit de gepromote politiereeks Chicago P.D. te tonen en aldus informatie te geven in verband met het genre van de reeks.

De Jury is van mening dat de gebruikte beelden aldus een getrouwe weergave van de reeks beogen te vormen, zonder daarom echter overdreven gewelddadig te zijn.

De Jury is van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te choqueren en derhalve niet getuigt van een onbehoorlijk maatschappelijk of professioneel verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Zij is tevens van oordeel dat deze reclame niet van aard is om kinderen of jongeren schade te berokkenen op moreel of mentaal vlak.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FOX
Product/Dienst: Chicago P.D.
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/04/2019