FOURCROY – 21/11/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel: “Laissez-vous emporter par nos bulles”, toont een verliefd koppel dat op een terras onder een tafeltje zit om te schuilen tegen de regen. Op de tafel bevindt zich een fles van het merk en beide hebben een glas champagne in de hand, terwijl ze genieten van het uitzicht op het bos. Vanuit de glazen en de fles stijgen bubbels op.
Bovenaan bevindt zich een afbeelding van het etiket van de fles.

Motivering van de klacht(en)

Educatieve slogan ontbreekt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat ingevolge deze klacht, hij onmiddellijk zijn agentschap heeft gecontacteerd teneinde in de volgende advertenties de wettelijke vermelding te voorzien. Hij deelde zijn mediaplan mee en bevestigde dat zijn agentschap er alles aan doet om verbeterd materiaal terug te sturen aan de media die reeds het materiaal zonder de wettelijke vermelding hadden ontvangen (indien dit nog mogelijk was) en om het verbeterd materiaal te versturen naar de volgende media. Hij benadrukte dat zijn houding helemaal eerlijk is en dat het helemaal niet zijn bedoeling was om het convenant niet toe te passen. Hij heeft alles gedaan om zo vlug mogelijk te reageren.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame de educatieve slogan niet vermeldt; wat strijdig is met artikel 11 van de Convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken.

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de reclame in kwestie te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met het bovenvermelde artikel 11.

De Jury heeft er nota van genomen dat de adverteerder reeds de nodige maatregelen heeft genomen om de educatieve slogan in te voegen in zijn volgende inlassingen.

Adverteerder: FOURCROY
Product/Dienst: Bernard Massart
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  21/11/2007