FOURCROY – 20/12/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel : “TIO PEPE CON TAPAS”, toont een fles van het merk. Bovenaan rechts bevinden zich de coördinaten met daarnaast drie afbeeldingen van gerechten. Tekst onderaan : “Tio Pepe palomino fino extra dry”, met daaronder de slogan.

Motivering van de klacht(en)

De educatieve slogan heeft niet de vereiste lettergrootte zoals voorgeschreven door het Convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de vereiste lettergrootte zoals voorzien door het convenant wel degelijk gerespecteerd werd, zijnde 2,5 mm en deelde de bewijsstukken mee.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de educatieve slogan wel degelijk beantwoordt aan de vereiste lettergrootte zoals voorgeschreven door het convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken (2,5 mm) en vermeld werd in het lettertype Arial-cursief. Gelet hierop heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: FOURCROY
Product/Dienst: Wijn Tio Pepe
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/12/2006