FOTO.COM – 20/02/2013

Beschrijving van de reclame

De e-mail en de internetpagina van de adverteerder, waar het aanbod “5 gratis 20x30 afdrukken” vermeld wordt, vermelden onder meer: “Afdruk op origineel Fuji Crystal Archive Papier® glanzend fotopapier” onder “Voordelen van traditionele fotoafdrukken”.

Motivering van de klacht(en)

De klager was ingegaan op dit aanbod voor gratis afdrukken op vergroot formaat, maar uiteindelijk werd de korting niet verrekend. Volgens de adverteerder was de actie beperkt tot 'traditionele' afdrukken en gold zij niet voor de matte afdrukken (hoewel hier normaal geen enkel prijsverschil tussen bestaat). De klager is van mening dat die beperking niet duidelijk vermeld staat in de actie. De actie wijst wel op de (kwalitatieve) voordelen van de zogenaamde 'traditionele' afdruk, maar nergens wordt er een koppeling aan de beperkende taalhandeling uitgedrukt. Om die reden vindt hij dat het hier gaat om een misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het papiertype waarop het aanbod betrekking heeft duidelijk aangeduid is in vette letters en dat hij dus geen enkele commerciële fout gemaakt heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de e-mail en de internetpagina van de adverteerder waar het aanbod “5 gratis 20x30 afdrukken” vermeld wordt eveneens vermelden “Afdruk op origineel Fuji Crystal Archive Papier® glanzend fotopapier” onder “Voordelen van traditionele fotoafdrukken”.

De Jury is van oordeel dat het voldoende duidelijk is dat het aanbod betrekking heeft op de ontwikkeling van foto’s op glanzend papier.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden terzake.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FOTO.COM
Product/Dienst: Gratis foto-afdrukken
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/02/2013