FORTIS BANK – 20/07/2006

Beschrijving van de reclame

Een radiospot laat een vrouwenstem horen die zegt:
“En ik zeg dan tegen de Peter “naar de Dominicaanse Republiek”. En hij dan “oei oei oei, al die inentingen”. “Bah tetanus, poliomyelitis, hepatitis A en malaria en dat is alles” zeg ik, waarop hij antwoordt: “Hoe weet gij dat?” En ik zeg: “Gij wilt ginder surfen hé. Wel ik heb hier al gesurft naar Foris.be/vakantie. Hij stond paf. Je vindt daar dus info over meer dan 80 landen, wist je dat. Goed hé.”

Mannenstem: “Welkom bij Fortis, hoe kunnen we u helpen?”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame beweert dat voor de Dominicaanse Republiek, men zich ondermeer dient te laten inenten tegen malaria en de site bevestigt deze foute informatie. Er bestaat geen vaccin tegen malaria.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de spot allereerst tot doel had de aandacht te vestigen op de handige en jaarlijks geactualiseerde landenfiches die de bank bij wijze van service aan vakantiegangers aanbiedt. Het doel van deze fiches is de mensen te informeren over hun vakantiebestemming en ze te sensibiliseren om indien nodig een aantal maatregelen te nemen. Omwille van de gespecialiseerdheid van deze materie, wordt de redactie van deze adviezen toevertrouwd aan hun partner Europ Assistance, daar deze uitstekend geplaatst is om de informatie te actualiseren met de meest recente berichtgeving rond het opduiken van zelfs sporadische ziektebeelden. Vandaar het alerte signaleren van malaria in de Dominicaanse provincie Altagarcia. Op die manier kwam malaria via een last minute warning terecht op het lijstje met ziektebeelden waartegen men zich als vakantieganger middels een inenting zou moeten wapenen. De adverteerder stelde dat het desbetreffende paragraaftiteltje op dat moment uiteraard had opengetrokken moeten worden tot “inentingen en andere voorzorgen”. Ook in de radiospot werd deze informatie in goed vertrouwen overgenomen. De adverteerder stelde deze vergissing te betreuren en bevestigde dat hij onverwijld het nodige heeft gedaan om deze, op medisch vlak, onjuiste informatie recht te zetten. Hij wees op het omgevende kader van voorzichtigheid waarin deze onopzettelijke onzorgvuldigheid is ingebed, namelijk dat de lezer van deze fiches voor verdere informatie doorverwezen wordt naar de op de site vermelde vaccinatiecentra. Bovendien zal het voor de inenting noodzakelijke bezoek aan de geneesheer aan het licht brengen dat malaria niet met inentingen te voorkomen is, maar door het preventief slikken van tabletten. De adverteerder wees er tenslotte op dat als een de vakantieganger dankzij de landenfiche alert gemaakt is op de mogelijkheid van malaria in het gebied van zijn bestemming en deze vervolgens in samenspraak met zijn dokter de nodige voorzorgen neemt, de landenfiche dan haar rol vervuld heeft.

Jurybeslissing

Aangezien de adverteerder meteen het nodige gedaan heeft om deze , op medisch vlak, onjuiste informatie recht te zetten, werd dit dossier afgesloten

Adverteerder: FORTIS BANK
Product/Dienst: Reisbijstand
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  20/07/2006