FORTIS BANK – 01/06/2004

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont twee jonge vrouwen die zich bij de taille vasthouden. Slogan : “Durf je eigen keuzes te maken met de nieuwe Jongerenkaart”. Een afbeelding van de jongerenkaart wordt ter hoogte van de gezichten overgedrukt.

Motivering van de klacht(en)

De afbeelding die 2 lesbiennes toont is dubbelzinnig. De slogan is verleidelijk en provocerend voor jongeren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet opmerken dat de campagne bestemd is voor alle jongeren. Zij toont verschillende afbeeldingen van vrienden, zussen, broers, koppel, enz. (meisje of jongeman alleen, 2 meisjes of 2 jongemannen of 1 meisje en 1 jongeman). De sinds 2 jaar gebruikte slogan kan geïnterpreteerd worden als een verwijzing naar keuzes in functie van een beperkt budget. Zij kan ook begrepen worden als volgt : “blijf jezelf en kiest volgens jouw personaliteit”.

Jurybeslissing

Gelet op de huidige maatschappelijke context was de Jury de mening toegedaan dat de boodschap geen visueel of redactioneel element bevat dat onfatsoenlijk is, tegenstrijdig is met de toepasselijke wetten of codes of van aard is aan jongeren schade te berokkenen. De door de klager aan de advertentie toegekende interpretatie is gebaseerd op criteria die persoonlijk en dus subjectief zijn Het behoort niet tot de taak van de Jury zich hierover uit te spreken. Zij heeft derhalve gemeend geen opmerking te moeten formuleren.

Adverteerder: FORTIS BANK
Product/Dienst: Jongerenkaart
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/06/2004