FORTE PHARMA – 28/05/2018

Beschrijving van de reclame

De spot toont twee vrouwen en begint met de tekst op het scherm: “Vous voulez perdre du poids? *”. We zien de eerste vrouw die jogt en vervolgens de tweede vrouw die haar al wandelend kruist en haar glimlachend aankijkt. De spot toont vervolgens de tweede vrouw die op een zetel een pil inneemt met een glas water, met op de voorgrond een doos van het product in kwestie. Ze doet vervolgens een jas aan en begeeft zich naar een apotheek. De tweede vrouw kruist de eerste vrouw die nog steeds aan het joggen is en bekijkt haar al lachend.

Voice-over: « Vous voulez perdre du poids ? Et le sport n’est pas toujours votre fort ? XtraSlim 700 brûle 700 calories par jour et c’est scientifiquement prouvé. Pour mincir, juste un petit effort : courir à la pharmacie ! XtraSlim 700 de Forté Pharma, fortez vous mieux. ».

Rode tekst op het scherm: «700 kcal brûlées par jour* » waarbij het cijfer progressief van 22 naar 700 gaat en vervolgens « scientifiquement PROUVÉ* » en een afbeelding van de doos van het product in kwestie. De volgende vermelding verschijnt in kleine letters op het scherm: « *Le cassis facilite la perte de poids en complément de mesures diététiques. Le wakamé contribue au métabolisme des graisses, qui aide au contrôle du poids. Etude scientifique menée sur 59 personnes pendant 28 jours. Complément alimentaire disponible en pharmacie et parapharmacie ».

Tijdens de volledige duur van de spot, onderaan in kleine letters: « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr ».

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat volgens deze reclame het volstaat om zogenaamde afslankpillen in te nemen om overtollig vet te verliezen. De Fédération Wallonie-Bruxelles zet zich echter al meerdere jaren in om sporten en de gezondheidsvoordelen hiervan te promoten. Zij is gechoqueerd door deze reclame waarvan de boodschap voor haar is: waarom maak ik me moe door aan sport te doen (en mijn voeding aan te passen door zo gezond mogelijk te eten) om mijn overtollig vet te verliezen als het volstaat om naar de apotheek te gaan om een kleine doos te kopen en dagelijks pillen in te nemen?
Volgens haar is het belangrijk om aan te geven dat dit “medicijn” een voedingssupplement is en dat dit in geen geval gebruikt kan worden in de plaats van een correcte en actieve levensstijl. De jonge meisjes/vrouwen van tegenwoordig zijn zo gefocust op hun lichaam dat het gevaarlijk is om een dergelijke boodschap te promoten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder is van mening dat de boodschap die overgebracht wordt door de spot in kwestie verkeerd begrepen is door de klaagster. Men ziet inderdaad een vrouw die loopt om gewicht te verliezen. Vervolgens haalt men het feit aan dat, voor bepaalde personen, sporten “n’est pas toujours leur fort”. Volgens de adverteerder betekent dit niet dat zij geen enkele fysieke activiteit beoefenen, maar dat dit niet volstaat voor hen om duidelijke resultaten te bekomen. Voor deze personen kan het voedingssupplement XtraSlim 700 helpen om gewicht te verliezen, maar enkel als hulpmiddel bij dieetmaatregelen en in het kader van het regelmatig beoefenen van een fysieke activiteit zoals ook wordt aangegeven op het reclamescherm. Hij vindt het jammer dat de zin “Pour mincir, juste un petit effort: courir à la pharmacie !” die humoristisch bedoeld is, verkeerd geïnterpreteerd werd.

De adverteerder deelde tevens mee dat de vermelding “Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière” tijdens de volledige duur van de spot aanwezig is en dat hij duidelijk vermeldt dat het om een voedingssupplement gaat.

Samenvattend is hij van mening dat hij de consument niet misleidt met deze reclame die gebaseerd is op een wetenschappelijke studie en de gebruikelijke reglementaire vermeldingen bevat.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de spot in kwestie en van de klacht die hierop betrekking heeft evenals van de reactie van de adverteerder.

Zij is van mening dat de verklaringen van de voice-over van de spot (« Et le sport n’est pas toujours votre fort ? (…) Pour mincir, juste un petit effort : courir à la pharmacie ! ») in combinatie met de gebruikte beelden werkelijk de indruk wekken dat de vrouw die het product gebruikt niets anders moet doen dan het product innemen om gewicht te verliezen en met name geen sport of andere specifieke fysieke activiteit moet beoefenen.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft de Jury er echter nota van genomen dat het product kan helpen om gewicht te verliezen, maar enkel als hulpmiddel bij dieetmaatregelen en in het kader van het regelmatig beoefenen van een fysieke activiteit, en heeft zij vastgesteld dat dit eveneens bevestigd wordt in de tekst in kleine letters op het scherm waarnaar de adverteerder verwijst en waarin er sprake is van het faciliteren van gewichtsverlies als hulpmiddel bij dieetmaatregelen en het helpen bij gewichtscontrole.

Volgens de Jury introduceert de spot aldus een discrepantie tussen de eigenschappen die de adverteerder klaarblijkelijk aan zijn product wil toeschrijven en de globale voornaamste indruk die hij creëert met zijn reclame.

In dit opzicht is de Jury, op basis van de gegevens waarover zij beschikt en rekening gehouden met de klacht waarover zij zich dient uit te spreken, van oordeel dat in ieder geval, de combinatie van de gebruikte woorden en beelden in de spot als hoofdindruk van de reclameboodschap naar voor brengt in hoofde van de gemiddelde consument dat het eenvoudigweg en uitsluitend dankzij het product is dat een persoon gewicht verliest, en dat de reclame dus nalaat om voldoende duidelijk te communiceren dat het product hier enkel aan bijdraagt, zoals de adverteerder nochtans zelf toegeeft.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op dit punt.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de spot in kwestie niet meer uitgezonden zal worden.

Adverteerder: FORTE PHARMA
Product/Dienst: XtraSlim 700
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  28/05/2018