FORTE PHARMA – 14/05/2019

Beschrijving van de reclame

De affiche bevat de volgende vermeldingen: naam en logo van de adverteerder, naam van het product en “Vetverbrander (1)” met daaronder de afbeelding van de verpakking van het product en daarnaast de afbeelding van het lichaam van een vrouw in ondergoed, van de borsten tot de dijen, met getekende lijnen naast de buik en de taille.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster verwijst naar de reclame die de buik van een vrouw toont met een lintmeter errond. Zij haalt aan dat mensen meer en meer gepusht worden om er perfect uit te zien. Zij vindt dat reclame zoals dit niet kan, vooral niet aan abribussen waar zeer veel jongeren voorbijgaan. Meer en meer jongeren hebben moeilijkheden met hun zelfbeeld en hun gewicht en dit soort reclame kan zeer veel schade aanrichten, zeker nu jongeren extra veel aandacht aan hun figuur besteden omdat de zomer er bijna is. Zij voegt eraan dat mensen met eetstoornissen hier een zeer harde trigger aan kunnen overhouden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee nogal verbaasd te zijn door deze klacht, daar het volstaat om de Tv aan te zetten, sociale netwerken te raadplegen of een magazine te openen om geconfronteerd te worden met het beeld van perfectie dat de bioscoop, de wereld van de mode of van de reclame ons weerspiegelen. Het is moeilijk om eraan te ontsnappen. Het is vanzelfsprekend dat het doel van een reclame is om door een maximum aan consumenten te worden gezien en dat hij alle leeftijdscategorieën wil bereiken. Het is daarom dat zijn keuze wat betreft de reclamedrager is gevallen op affichage van het type “abribus”.

Aangezien zijn voedingssupplement als objectief heeft om gewichtsverlies te bevorderen, lijkt het hem pertinent om een afbeelding die representatief is voor deze problematiek te gebruiken. De adverteerder vestigt de aandacht op het feit dat er geen lintmeter op de afbeelding staat.

Hij is zich er terdege van bewust dat meer en meer jongeren (en minder jonge personen) zich slecht in hun vel voelen en moeilijkheden ondervinden om hun overgewicht en het daarmee gepaard gaande beeld te accepteren. Zijn voedingssupplementen bieden een helpende hand om deze personen bij hun inspanningen te ondersteunen en hun aldus de motivatie te geven om fysieke inspanning, evenwichtige voeding en voedingssupplement te combineren.

Zijn wens is om het welbevinden en de gezondheid te bevorderen. Hij denkt niet dat deze reclame een oproep tot de perfectie vormt maar veeleer een verlangen om fysiek en psychologisch welbevinden te verschaffen aan personen met overgewicht die een helpende hand willen om zich beter te voelen in hun lichaam en bijgevolg in hun hoofd.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de affiche in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vooreerst vastgesteld dat de reclame, in tegenstelling tot de door de klaagster gegeven beschrijving, geen lintmeter rond de buik van de vrouw toont. De geviseerde affiche lijkt haar geen element te bevatten dat begrepen zou kunnen worden als het op een overdreven manier opleggen van of aanzetten tot het letten op de lijn.

Volgens de Jury toont de gebruikte afbeelding geen extreme magerheid en zet ze niet op een overdreven of onverantwoorde manier aan tot vermageren of het volgen van een dieet.

Zij is van mening dat de reclame geen te bereiken ideaalbeeld op de voorgrond plaatst op een manier die ongepast zou zijn voor consumenten in het algemeen of voor jongeren en personen die kampen met een eetstoornis in het bijzonder. Zij is eveneens van mening dat de reclame geen visuele voorstelling bevat die jongeren mentale, morele of fysieke schade kan toebrengen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.

Rekening houdend met wat voorafgaat en met het feit dat de klacht volgens haar veeleer betrekking heeft op het feit zelf van reclame te maken voor een dergelijk product via affichage, wat toegestaan is, dan over haar inhoud als dusdanig, heeft de Jury de klacht ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FORTE PHARMA
Product/Dienst: XtraSlim 700
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/05/2019