FORD MOTOR BELGIUM – 29/01/2010

Beschrijving van de reclame

Op de site van Ford, wordt de prijs van de Ford Focus Econetic 2 aangeduid met een reeks kortingen waaronder een « Eco-bonus Région Wallonne: -€1.200 maximum (8) ». De (8) verwijst naar de volgende algemene voorwaarden: « Eco-Bonus Région Wallonne
Selon l’A.R. du 17 janvier 2008. Vous obtenez cette prime non pas de votre distributeur Ford mais directement de la région wallonne suite à la procédure reprise dans l’AR du 17 janvier 2008. Pour les véhicules de plus de 115g/km, la prime dépend des émissions CO2 de votre véhicule actuel que vous remplacez par un nouveau véhicule qui pollue moins. Vous obtiendrez plus d’informations chez votre distributeur Ford. »

Motivering van de klacht(en)

Ford vermeldt een premie van het Waalse Gewest van 1200 euro. Op het moment dat de klager zich informeerde, heeft men hem verschillende voorwaarden uitgelegd die niet in de reclame voorkwamen. Een daarvan was dat men minimum 3 kinderen moet hebben. Hij vindt deze voorwaarde geheel discriminerend daar hij homoseksueel is en bijgevolg kan hij dus spijtig genoeg geen kinderen krijgen met zijn partner. Hij beschouwt deze reclame niet alleen als misleidend maar bovendien ook als een schending van de individuele vrijheden en een belediging voor de homoseksuele gemeenschap.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder is verbaasd dat deze klacht aan hem is gericht. In zijn reclame informeert hij de consument erover dat sommige van zijn voertuigen, in dit geval een Focus Econetic 2 die slechts 99 tot 104 g/km CO2 uitstoot, kunnen genieten van de maximale Eco-Bonus van 1.200 euro van het Waals Gewest.

De voorwaarden om te kunnen genieten van deze maximale Eco-Bonus zijn bepaald door het Waals Gewest.

De adverteerder hield eraan om de consument correct in te lichten en het gaat hier geenszins over een vorm van misleidende communicatie.

Wat het discriminerende aspect betreft dat werd aangehaald in de klacht, meent hij dat deze opmerking niet aan hem gericht is daar deze reglementering werd vastgelegd door het Waals Gewest. Het is dus aan het Waals Gewest om op deze opmerking te antwoorden.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury de aandacht gevestigd op het feit dat haar bevoegdheid zich beperkt tot de inhoud van de reclame (namelijk de visuele en tekstuele elementen van de reclame in kwestie).

De Jury heeft vastgesteld dat, op zijn website, de adverteerder meedeelt dat het Waals Gewest voor een Focus Econetic 2 (99 tot 104 g/km CO2) een Eco-bonus van maximaal 1.200 euro toekent en in de voorwaarden preciseert dat ‘volgens het KB van 17 januari 2008, men deze premie rechtstreeks van het Waalse Gewest krijgt”.

De Jury heeft derhalve gemeend dat deze reclame duidelijk is (Eco-bonus van maximaal 1200 euro) en dat deze reclame de consument niet misleidt op dit punt.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat het criterium dat men drie kinderen moet hebben, opgelegd wordt door het Waalse Gewest om het bedrag van de Eco-bonus te bepalen.
Bijgevolg en zich beperkend tot de inhoud van de reclame, is de Jury van mening dat de reclame in kwestie niet kleinerend is ten opzichte van homoseksuelen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FORD MOTOR BELGIUM
Product/Dienst: Ford Focus Econetic 2
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Kleineren, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/01/2010