FORD MOTOR BELGIUM – 21/11/2000

Beschrijving van de reclame

Een brochure die verwijst naar een actie rond de Olympische Spelen en verschillende modellen afbeeldt, vermeldt op de achterzijde : “Probeer deze atleten maar eens bij te houden” met daaronder een afbeelding en beschrijving van de Ford Puma en de Ford Cougar.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als strijdig met de Febiac-code want de motorkracht wordt expliciet vermeld om de aandacht te trekken op de snelheid die men met de wagen kan halen. De slogan gaat ondubbel-zinnig in die richting.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de context en de presentatie van de folder, de motorinhoud van de afgebeelde modellen, het feit dat de slogan geen expliciete verwijzing naar snelheid inhoudt, alsook de verklaring van de adverteerder nopens zijn wil om de code te respecteren, heeft de Jury geen opmerking geformuleerd i.v.m. de bedoelde reclame die niet meer verspreid wordt.

Adverteerder: FORD MOTOR BELGIUM
Product/Dienst: Puma/Cougar
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/11/2000