FORD MOTOR BELGIUM – 21/03/2005

Beschrijving van de reclame

Een (overslag) advertentie toont op de eerste pagina een jongetje met een bril die scheel kijkt. Hij staat voor een tafel met de handen over elkaar en draagt een kaki hemd, met zwarte das en een debardeur. Op de centrale dubbele pagina ziet men hetzelfde jongetje die een verkleind model van de voorgestelde wagen, waarmee hij op de tafel speelt, van dichtbij en met schele ogen bekijkt. Slogan: “FOCUS OP PERFECTIE.” Onderaan bevinden zich de prijs, de verkoopsvoorwaarden en de vermelding van enkele technische eigenschappen, alsook het logo en website-adres.».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame drijft spot met kinderen en is totaal misplaatst. Kinderen die scheel kijken zijn daar niet fier op en zijn verplicht om een bril te dragen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het geenszins zijn bedoeling was om iemand te kwetsen. Hij heeft uitgelegd dat de advertentie gebaseerd is op het principe van overdrijving. Daar de wagen Focus noemt, bestudeert een jongetje aandachtig de kwaliteit met een dergelijke intensiteit en “focus op perfectie” dat hij niet anders kan dan scheel kijken (als acteur en dit op een duidelijk karikaturale wijze). De overdrijving is zeer expliciet en lijkt hem niet van aard de bedoeling te hebben denigrerend over te komen t.a.v. welke handicap van wie dan ook. Hij benadrukte dat de reclame hem in overeenstemming lijkt met zowel de wettelijke bepalingen als de ethische principes die hij onderschrijft.

Jurybeslissing

De Jury heeft gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren aangaande het gebruik van een persoon die scheel kijkt om een boodschap te brengen m.b.t. het product in een duidelijk karikaturale context. Anderzijds heeft de Jury vastgesteld dat deze reclame in strijd is met art. 9 van de Febiac code (nieuwe versie) die bepaalt dat “kinderen in een reclameboodschap enkel gebruikt worden om een veiligheidsbevorderend gedrag aan te bevelen of om veiligheidsbeschermende of comfortkenmerken van het voertuig kenbaar te maken”. Bijgevolg heeft zij aan de adverteerder de aanbeveling gedaan deze reclame onder geen enkele vorm meer te gebruiken.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij deze reclame niet meer zal gebruiken.

Adverteerder: FORD MOTOR BELGIUM
Product/Dienst: Ford Focus
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  21/03/2005