FORD MOTOR BELGIUM – 20/10/2002

Beschrijving van de reclame

Met als titel “Machtig zicht”, toont een advertentie een wagen die geparkeerd staat op het verhoogde gedeelte van een voorpleintje met uitzicht op een stad. Naast de wagen bevindt zich een bank. Een man zit op de rugleuning van deze bank en geniet van het uitzicht. De tekst die begint met de woorden : “De 1ste kleine auto die hoog en stoer is…”, is uitnodigend om deze te komen uitproberen en vermeldt tevens enkele eigenschappen. Baseline : “Designed for living. Engineered to last”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is minachtend t.o.v. de regels inzake hoffelijkheid en t.a.v. de andere weggebruikers. Zij zet aan tot de miskenning van de burgerzin, tot onwettig en onverantwoord gedrag en tot het negeren van de wegcode. Zij is in strijd met de Febiac-code.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze campagne in gans Europa wordt gebruikt en in de andere landen geen reacties heeft teweeggebracht. Hij benadrukte dat het geenszins de bedoeling is om aan te zetten tot onverantwoord parkeergedrag, maar om de belangrijkste kenmerken in de verf te zetten, m.n een stadsauto die gemakkelijk manoeuvreert en waarbij men verhoogd zit en een goed uitzicht heeft. Hij benadrukte tevens dat de foto genomen werd van op een plein, met uitzicht op Barcelona, waarbij geen verkeer of voetgangers werden gehinderd. Als autoproducent gaat hij ervan uit dat eenieder die een voertuig bestuurt op de hoogte is van de geldende verkeersregels. Het is altijd de strategie van het merk geweest om veilig en voorzichtig rijgedrag aan te bevelen.

Jurybeslissing

Na onderzoek van de advertentie en ondanks de feitelijke gegevens waarnaar de adverteerder verwijst, alsook de bedoeling van de boodschap, is de Jury de mening toegedaan dat de afbeelding een wagen toont op een plaats die duidelijk voor de voetgangers bestemd is : een verhoogd plein met een bank waar men van het uitzicht op een stad kan genieten. De wagen kan op een dergelijke plaats andere voetgangers (en zeker rolstoelpatiënten, kinderwagens,…) hinderen.
Art. 5 van de Febiac-code verbiedt elke reclame die een gedrag beschrijft of weergeeft op de openbare weg waarbij de verkeersregels worden overtreden. Het banaliseren van ongeoorloofd gedrag t.a.v. de andere weggebruikers, kan onrechtstreeks ook tot zo'n gedrag aansporen. Op basis van art. 5 van de code heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan deze advertentie niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat deze campagne niet meer zou verspreid worden.

Adverteerder: FORD MOTOR BELGIUM
Product/Dienst: FordFusion
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Datum afsluiting:  20/10/2002