FORD MOTOR BELGIUM – 19/12/2000

Beschrijving van de reclame

In een folder wordt een bon van 60.000 Fr aangeboden aan de personen die meer dan 6 maanden eigenaar zijn van een wagen van 10 jaar of ouder. De tekst legt de motivatie uit : veiligheid, milieuvrien-delijkheid en het financieel voordeel van de consument. Er wordt gewag gemaakt van de strijd tegen vervuiling door het gebruik van katalysatoren en van de modernste motortechnologie. “De wagens van Ford evolueren nog elke dag en voldoen steeds aan de strengste normen… Danzij het initiatief van de Eco-Bon werden al duizenden wagens op milieuvriendelijke wijze gerecycleerd. De Eco-Bon is niet alleen goed voor u, maar ook voor het milieu”.

Motivering van de klacht(en)

De conformiteit met de milieureclamecode dient onderzocht te worden.

Jurybeslissing

Na kennis te hebben genomen van de door de adverteeder meege-deelde uitleg en bewijsvoering, heeft de Jury geacht dat het aanbod een bijdrage aan de bescherming van het milieu betekent door milieubelastende wagens uit de markt te halen en ze conform de toepasbare reglementering te recycleren. Zij heeft gemeend geen opmerking te moeten formuleren.

Adverteerder: FORD MOTOR BELGIUM
Product/Dienst: Eco-Bon
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Jury
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/12/2000