FORD MOTOR BELGIUM – 12/11/2007

Beschrijving van de reclame

In een radiospot horen we een gesprek tussen twee mannen :
Man 1 : « Ha, c’est dégeulasse cette tache là ».
Man 2 : « C’est une tache de naissance ».
Mannenstem : « Evitez les dérapages. Ford Transit avec ESP de série ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame spreekt op choquerende wijze van een persoon met een geboortevlek. Deze boodschap is kwetsend en getuigt van een gebrek aan respect.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat deze radiospot een persoon laat horen die spot met de geboortevlek van een andere persoon en dit voor commerciële doeleinden (ter promotie van een voertuig).

De Jury is van oordeel dat deze spot van aard is om personen met een geboortevlek te kleineren en belachelijk te maken, hetgeen strijdig is met art. 12 van de ICC code en art. 8 van de code inzake reclame-ethiek van de CSA. De Jury heeft tevens de aandacht van de adverteerder gevestigd op het feit dat het gebruik van humor geenszins de juridische en/of ethische verantwoordelijkheid opheft van de auteur van de reclame. De regels inzake humor bepalen namelijk dat humor niet mag leiden tot het kleineren van een persoon of een groep van personen.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder deelde mee het niet eens te zijn met het standpunt van de Jury, maar dat hij beslist heeft om de aanbeveling van de Jury na te leven.

Adverteerder: FORD MOTOR BELGIUM
Product/Dienst: Ford Transit
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Kleineren
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  12/11/2007