FORD MOTOR BELGIUM – 05/11/2008

Beschrijving van de reclame

Een banner voor de Ford Fiesta op fr.autoscout24.be met als slogan “Nouvelle Ford Fiesta Très Tendance Découvrez-la.”
Indien ment klikt op de banner wordt men doorverwezen naar: http://www.fordeumicrosites.com/fiesta/prelaunch/Default.asp
De bezoeker komt vervolgens op de pagina “Ford Fiesta” terechtwaar hij kan klikken op ‘en savoir plus’. Daarna komt hij op de pagina “Découvrez le minisite”

Motivering van de klacht(en)

Volledige afwezigheid van de gegevens inzake brandstofverbruik of CO2 uitstoot. Deze advertentie is strijdig met het regels van de JEP betreffende de automobielreclame en met het koninklije besluit van 5 september 2001 “betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder bevestigde dat de banners zullen beantwoorden aan de Febiac code in functie van de snelheid waarmee aan het technisch probleem verholpen wordt.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast datde vermeldingen betreffende het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot volledig afwezig waren, wat strijdig is met het KB van 05/09/2001 en met art. 5 van de Febiac code die bepaalt dat “Voor de banners op andere dan de merkeigen website, worden de verbruiks- en CO2 gegevens eveneens duidelijk leesbaar vermeld of wordt de mogelijkheid geboden rechtstreeks door te klikken naar een pagina waar deze vermeld staan en kunnen afgedrukt worden”.

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om de banner in kwestie te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met art. 5 van de Febiac code en deze ondertussen niet meer te verspreiden.

Dienaangaande noteerde de Jury dat de adverteerder de nodige maatregelen genomen heeft zodat de banner voldoet aan de bepalingen van art.5 van de Febiac code.

De adverteerder bevestigde dat de oude banner niet meer gebruikt wordt en dat site intussen gewijzigd werd.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FORD MOTOR BELGIUM
Product/Dienst: Ford Fiesta
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  05/11/2008