FORD MOTOR BELGIUM – 03/02/2009

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een Ford Fiesta. Onderaan de vermeldingen « Gecombineerd brandstofverbruikverbruik (l/100 km): 4,2 - 5,9. CO²-uitstoot (g/km): 110 - 139 ».

Motivering van de klacht(en)

Het weergeven van de consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot van het in de reclame betrokken voertuig in dermate kleine letters en cijfers vormt een inbreuk tegen het koninklijk besluit van 5 september 2001 “betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s”.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft zich eerst en vooral verontschuldigd voor deze onvrijwillige fout. Hij is juist heel fier om het CO2 uitstoot van de Fiesta groter te vermelden daar de uitstoot slechts 110g bedraagt.

Hij liet weten dat er een probleem was bij de omzetting tussen de punten en de centimeters in de ‘lay-out’ studio die met een InDesign programma werkt dat het formaat van de punten gebruikt om de hoogte van de letters nader te bepalen( en niet de centimeters). Bij de omzetting naar centimeters werd een technische fout gemaakt. Hij benadrukte dat voor de 36m2 uitdrukkelijk de vermeldingen op 2 lijnen heeft geplaatst om de door Febiac vooropgestelde lettergrootte te respecteren.

De adverteerder liet weten dat de affiche-campagne afgelopen.

Jurybeslissing

De Jury noteerde dat de lettergrootte van de vermeldingen inzake gemiddeld brandstofverbruik en CO2 uitstoot 10 tot 18mm bedraagt voor een affiche van 2m2, 45 tot 54mm voor affiches van 16m2 en 60 tot 70mm voor affiches van 36m2, wat kleiner is dan lettergrootte zoals voorgeschreven door art 5 van de Febiac code (25mm voor 2m2, 70mm voor 16m2 en 100mm voor 36m2).

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om de affiches in kwestie te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met 5 van de Febiac code en deze intussen niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde dat de affiche-campagne afgelopen is en dat hij in de toekomst erop zal toezien om inbreuken te vermijden.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FORD MOTOR BELGIUM
Product/Dienst: Ford Fiesta
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  03/02/2009