FOD FINANCIEN – 30/09/2003

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel : “Information du Gouvernement Fédéral”, toont een foto van 2 vrouwen die aan het schermen zijn. Onder deze afbeelding bevindt zich een verklarende tekst en kader met als titel : “Les Bons d'Etat, invertissez sans risque”. Onderaan : “Les Bons d'Etat. La valeur sûre”, gevolgd door de adresgegevens, telefoonnummer en website-adres.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend want er bestaat geen investering zonder risico : indien de intrestvoet stijgt en de houder zich in een situatie bevindt dat hij moet verkopen dan zal hij verlies lijden, want de koers van de titel zal gedaald zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het risico in kwestie het risico van verzuim is, m.a.w het risico dat de schuldenaar (Staat) de houder van de titel niet terugbetaald en dit risico is onbestaande. Dit wordt bevestigd door het vervolg van de reclame die melding maakt van “la plus haute garantie possible, celle de l'Etat”. De garantie is deze van de terugbetaling. De redenering gaat tevens op voor de woorden “la valeur sûre” die betekenen dat de titel voor 100% zal terugbetaald worden op de vervaldag en niet dat het financieel risico inherent aan roerende waarden er niet zou zijn.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de reclame geen elementen bevat die van aard zijn om de consument te misleiden. Het gaat niet om een nieuw financieel product, maar om een product dat inmiddels goed gekend is door de gemiddelde consument die « investissez sans risque » en « la valeur sûre » zal begrijpen als zijnde de zekerheid om 100% terugbetaald te worden op de vervaldag. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: FOD FINANCIEN
Product/Dienst: Staatsbons
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/09/2003