FNAC – 19/12/1999

Beschrijving van de reclame

Een radiospot laat een “smartlap” zangeres horen die slagen krijgt, waarna een stem aankondigt dat “de FNAC onverbiddelijk is geweest voor haar parcours Pop Story” en een selectie van de beste honderd CD's wordt aangeboden aan groene prijzen.

Motivering van de klacht(en)

Een onderzoek van de conformiteit met de toepasselijke ethische regels is gerechtvaardigd.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij steeds een pluralistische en anti-discriminerende communicatiepolitiek voert en het “oneerbiedelijk”
aspect in de reclame enkel naar de selectieplaten verwijst, zonder dat het een realistische situatie betreft, waarbij mannen worden aangezet tot het slaan van hun vrouwen; de bedoeling is louter humoristisch.

Jurybeslissing

De Jury was van mening dat de boodschap zou kunnen geïnterpreteerd worden als een uiting van geweld t.a.v. de vrouw en formuleerde een advies van voorbehoud.

Gevolg

De adverteerder was er zich van bewust dat de spot negatief zou kunnen geïnterpreteerd worden door bepaalde personen en besliste de campagne niet verder te zetten of opnieuw te gebruiken in de toekomst.

Adverteerder: FNAC
Product/Dienst: CD
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Jury
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  19/12/1999