FLYER.BE – 03/09/2014

Beschrijving van de reclame

De e-mailing stelt de ‘Friday Deals’ voor met de tekst “Elke vrijdag een gigadeal” en de afbeelding van een vrouw met overgewicht die op haar buik ligt in een badpak en met konijnenoren op haar hoofd.

Motivering van de klacht(en)

Om een « gigadeal » te symboliseren vond de adverteerder er niet beter op dan een vrouw met overgewicht belachelijk te maken (haar blik doet overigens uitschijnen dat ze niet echt gelukkig is te moeten poseren in een dergelijk belachelijk konijnenpak). Overbodig, gratuit en racistisch gespot met mollige mensen die al genoeg moeite hebben zichzelf te accepteren zoals ze zijn.

Standpunt van de adverteerder

Met de campagne wil de adverteerder de aandacht trekken, klanten en prospecten aansporen om aan zijn actie ‘Friday Deals’ deel te nemen. Hij promoot elke week een megadeal, één grote korting per week op één van de producten in zijn gamma.

Er is inderdaad een link tussen het gekozen beeld en de gigadeal die de adverteerder elke week promoot, maar de nadruk van deze link ligt op het vlak van het feestelijke gevoel dat wordt uitgebeeld. Het beeld is een bestaand beeld aangekocht bij de gerenommeerde beeldbank Fotolia.com waaraan een paar retouches werden gedaan om de afbeelding aangepast aan de campagne te maken. De nadruk ligt op een ‘knipoog’. Het feestelijke wordt hier uitgedrukt door een vrouw met ronde vormen, maar voor het overige wordt er hier niet verder op gealludeerd.

Hij gebruikt regelmatig humor in zijn campagnes en nooit op een onfatsoenlijke, racistische manier. Is het gebruik van Miss België met haar perfecte vormen dan ook onfatsoenlijk? Het feit dat een dame met ronde vormen wordt afgebeeld om het beoogde feestgevoel uit te drukken, kan op zich toch niet als onfatsoenlijk worden beschouwd.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de e-mailing de ‘Friday Deals’ voorstelt met de tekst “Elke vrijdag een gigadeal” en de afbeelding van een vrouw met overgewicht die op haar buik ligt in een badpak en met konijnenoren op haar hoofd.

De Jury is van mening dat het gebruik van dit beeld van de vrouw om een commerciële boodschap over te brengen met betrekking tot een product dat geen enkel rechtstreeks verband vertoont met het lichaam van de vrouw misplaatst is.

De Jury is van oordeel dat het gebruikte beeld getuigt van een gebrek aan respect voor de menselijke persoon en dat de reclame aldus van aard is om de menselijke waardigheid aan te tasten, wat in strijd is met artikel 4, alinea 1 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel en punt 3 van de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

De Jury vestigt vervolgens de aandacht van de adverteerder op het feit dat het gebruik van humor de ethische verantwoordelijkheid van de auteur van de boodschap niet opheft. De Regels inzake humor in de reclame bepalen met name dat humor niet mag leiden tot het kleineren van een persoon of een groep personen.

De Jury heeft derhalve de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft de wijziging van de reclame bevestigd.

Adverteerder: FLYER.BE
Product/Dienst: Friday Deals
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  03/09/2014