FLUVIUS – 26/03/2019

Beschrijving van de reclame

Met ritmische muziek op de achtergrond toont de spot een druk kruispunt in bovenaanzicht, waar auto’s, voetgangers, fietsers, motorrijders en andere weggebruikers zonder te moeten stoppen of afremmen, als het ware gesynchroniseerd, door elkaar heen oversteken. 
VO: “Da’s vlotjes. Net als ons energieverkeer. Fluvius. Elektriciteit en aardgas vlot tot bij u.”  

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat het filmpje een kruispunt met voertuigen en voetgangers toont en dat het volgens het spotje om vlot verkeer gaat. Wat men echter volgens hem ziet zijn automobilisten die elke vorm van voorrang en verkeersregels negeren. Als men de kijkers gaat wijsmaken dat men geen voorrang hoeft te geven aan voetgangers aan een zebrapad of dat men gewoon mag doorrijden wanneer de voetgangers nog in het midden van de straat zijn aan het oversteken dan lijkt hem dit een gevaarlijke boodschap.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat Fluvius officieel ontstond op 1 juli 2018, uit de fusie van de netbedrijven Eandis en Infrax. Op 7 februari 2019 startte hij met de bekendmaking van het nieuwe merk Fluvius bij zijn eindklanten, namelijk iedereen die in Vlaanderen woont. Omwille van zijn grote maatschappelijke rol in gans Vlaanderen, vond hij het belangrijk om het nieuwe merk uit te rollen ondersteund door een mediacampagne, onder andere met de spot die onderwerp uitmaakt van de klacht.  
In de spot ziet men een druk kruispunt waarop alle weggebruikers (autobestuurders, fietsers, voetgangers, …) vlot hun weg vinden. Ondanks de drukte klikt alles perfect in elkaar en komt niemand tot botsing. Dit vlotte, aangename verkeer weerspiegelt volgens de adverteerder het idee dat Fluvius voor een vlot energieverkeer zorgt voor de klant (distributie van elektriciteit en aardgas tot bij hem/haar thuis) – een positieve boodschap dus.  
Zoals wel vaker bij een creatieve campagne, is het niet de bedoeling om in de spot de werkelijkheid of ‘de juiste manier’ te tonen. De spot is een uitvergroting van de realiteit, een goedbedoelde knipoog, met gebruik van de artistieke vrijheid, die de klant op een grappige manier moet aanspreken en verrassen. Het gaat om een hyperbool, een gangbare stijlfiguur die vaak wordt gebruikt om een humoristische situatie te schetsen.  
Bovendien zijn de beelden uiteraard in scène gezet, en was er nooit gevaar voor de betrokkenen. Elke beweging werd apart opgenomen, op een afgesloten kruispunt. Alle ‘lagen’ werden daarna gemonteerd tot één vloeiend geheel.  
Het verbaast de adverteerder dat iemand zijn duidelijk hyperbolische spot als een uitnodiging ziet om dit gedrag te kopiëren. Hij vindt het jammer dat zijn humoristische communicatie door een consument als problematisch wordt geïnterpreteerd en wil uiteraard niemand provoceren of aanzetten tot ongepast/onveilig gedrag. In al zijn communicatie neemt hij met de nodige omzichtigheid de codes, regels en aanbevelingen van de JEP in beschouwing en hij is ervan overtuigd dat dat ook voor deze campagne het geval is.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft vastgesteld dat de spot met ritmische muziek op de achtergrond een druk kruispunt in bovenaanzicht toont, waar auto’s, voetgangers, fietsers, motorrijders en andere weggebruikers zonder te moeten stoppen of afremmen, als het ware gesynchroniseerd, door elkaar heen oversteken.  

De Jury is van mening dat de enscenering in de spot in kwestie duidelijk irrealistisch is en aldus niet van aard is om door de gemiddelde consument letterlijk te worden genomen.  

Bovendien benadrukt zij dat het gaat om reclame voor een dienst die geen verband houdt met motorrijtuigen en waarbij de nadruk wel degelijk wordt gelegd op het hyperbolisch weergeven van vlot verkeer teneinde het energieverkeer waarvoor de adverteerder zorgt positief in de verf te zetten, zonder daarom echter een statement inzake de naleving van de verkeersregels in te houden.  

In deze context is de Jury van oordeel dat de gemiddelde consument in deze spot geenszins onverantwoord weggedrag in een realistische context zal zien en derhalve geen banalisering van dergelijk gedrag.  

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.  

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten. 

Adverteerder: FLUVIUS
Product/Dienst: Energiedistributienet
Media: TV, Internet
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/03/2019