FLÜGEL – 06/11/2013

Beschrijving van de reclame

Op de internationale Facebook-pagina van Flügel Nederland staat onder meer het volgende te lezen:
“Bekijk ook onze apps aan de rechter kant. Geen 16? Geen druppel – Door Flügel te ‘Liken’ geef je aan 18 jaar of ouder te zijn.”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager wekt de adverteerder de indruk dat zijn product gedronken mag worden vanaf de leeftijd van 16 jaar. Flügel wordt volgens de Belgische regelgeving echter beschouwd als sterke drank, die verboden is voor minderjarigen en pas toelaatbaar is vanaf 18 jaar.

Hij meent dat er een schending is van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken, meer bepaald van de artikels 3.1 en 4.4.
Door een verkeerde leeftijdsgrens te publiceren, zet de adverteerder aan tot een onwettige consumptie (3.1).
Minderjarigen worden aangezet tot de aankoop van Flügel terwijl zij dit wettelijk gezien niet mogen. Er wordt geprofiteerd van hun gebrek aan informatie en hun goedgelovigheid (4.4).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij sinds enkele jaren over een Facebook-pagina beschikt. De pagina zelf is enkel zichtbaar en toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder en voor jongere personen wordt toegang hiervoor geweigerd. De Facebook-pagina (www.facebook.com/flugelworld) is in eerste instantie ontstaan door vraag vanuit de Nederlandse markt. In de basis wordt de pagina ingezet voor de Nederlandse consument, dat is ook de reden dat de Nederlandse educatieve slogan "Geen 16? Geen druppel" hierop vermeld stond. Deze slogan is onmiddellijk van de Facebook-pagina verwijderd en momenteel kijkt de adverteerder naar een oplossing zodat hij voor België en de overige landen waar hij distributie heeft de juiste regelgeving hanteert. De applicatie met daarop de druppel en vermelding "Geen 16? Geen druppel" is inmiddels tevens van de Facebook-pagina verwijderd.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de klacht betrekking heeft op een vermelding op de Facebook-pagina van Flügel Nederland – met name de Nederlandse educatieve slogan “Geen 16? Geen druppel” – die aanleiding zou geven tot een inbreuk op het Belgische Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury vestigt er dienaangaande evenwel de aandacht op dat het loutere feit dat een internationale internetpagina van een in het buitenland gevestigd bedrijf zichtbaar is voor Belgische consumenten niet volstaat om de reclame op deze pagina onder het toepassingsgebied van het Belgische Convenant te brengen.

De Jury heeft zich derhalve territoriaal onbevoegd verklaard voor deze klacht.

De Jury houdt er evenwel aan om melding te maken van het feit dat de adverteerder desalniettemin ogenblikkelijk zijn Facebook-pagina heeft aangepast door de tekst “Geen 16? Geen druppel” te verwijderen en momenteel zoekt naar een oplossing om de specifieke regelgeving per land te kunnen hanteren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FLÜGEL
Product/Dienst: Flügel
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Andere
Datum afsluiting:  06/11/2013