FIRST TELL – 25/07/2003

Beschrijving van de reclame

In een radiospot voor een ontmoetingsdienst per telefoon hoort men een conversatie tussen dames :
X : “Voyons jusqu'où ils vont pour nous mériter”.
Y : “Jusqu'au bout du monde ils disent”.
X : “Oui, c'est facile, le challenge c'est changer les habitudes”.
Y : “Explique”.
X : “C'est simple. Le n° du Phonecafé a changé”.
Y : “Ah, pour les filles aussi ?”
X : “Non, seulement pour ces messieurs”.
X : “J'espère qu'ils le noteront bien. J'aimerais pas me retrouver qu'avec des filles, moi”.
Y : “Et moi alors”.
Mannenstem : “Pour faire des rencontres, les filles appellent le Phonecafé au 02/227.12.66 au tarif normal et c'est nouveau, les garçons appellent le 0903 92 123”. Vrouwenstem : “un euro douze la minute”.

Motivering van de klacht(en)

De vermelding van het tarief is onhoorbaar door de snelheid en het lage volume, hierdoor wordt de wet omzeild.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij de radiospot zou laten vervangen door een nieuwe versie en erop zal toegezien worden dat het tarief duidelijk vermeld wordt.

Jurybeslissing

De Jury heeft op basis van art. 3 en 5 van de IKK code en art. 5 van de code d'éthique de la publicité (CSA) aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de spot in kwestie te wijzigen door het tarief duidelijk te laten horen teneinde alle risico's van verwarring of misleiding weg te werken.

Gevolg

De adverteerder liet de gewijzigde versie van de spot geworden.

Adverteerder: FIRST TELL
Product/Dienst: Phonecafé
Media: Radio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/07/2003