FINACAR – 04/07/2001

Beschrijving van de reclame

De advertentie voor een beschermingsapparaat voor het sanitair tegen kalksteen en roest vermeldt dat het apparaat “ecologisch” is.

Motivering van de klacht(en)

Niet conform de milieureclamecode.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft een technische documentatie overgemaakt om het milieuvriendelijk karakter van het product te rechtvaardigen en heeft laten gelden dat het apparaat geen enkele energie verbruikt, geen onderhoud vereist en de kwaliteit van het water niet wijzigt.

Jurybeslissing

Niettemin was de Jury na onderzoek van oordeel dat de term « ecologisch » een absoluut karakter heeft die doet uitschijnen dat het product geen enkel gevolg heeft voor het milieu, wat ook het stadium van de levenscyclus is. Gelet op de art. 6 en 7 van de code, heeft zij de aanbeveling gedaan om de term « ecologisch » te verduidelijken of te nuanceren of bij gebrek hieraan weg te laten.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat hij er geen graten in zag om de reclame te wijzigen, maar heeft nagelaten om positief in te gaan op het verzoek van de Jury om een ontwerp van de gewijzigde reclame mede te delen.Vervolgens heeft de Jury gemeend een schorsingsaanbeveling aan de media te moeten richten.

Adverteerder: FINACAR
Product/Dienst: Protec
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  04/07/2001