FILORGA – 30/04/2018

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Vrouw: “Didier Tabary, CEO van Filorga, het eerste Franse laboratorium van esthetische geneeskunde. Wat kun je doen tegen huidverslapping?”
Man: “Wij zijn oorspronkelijk gespecialiseerd in anti-aging injecties in klinieken. Nu gebruiken we al deze kennis om voor alle vrouwen een revolutionaire liftende verzorging te ontwikkelen.”
Vrouw: “En werkt dat?”
Man: “Ja, het is bewezen onder medische controle. Onze crème Lift-Structure heeft een zichtbaar liftend effect na 7 dagen.”£
Vrouw: “73% van de vrouwen vindt de crème Lift-Structure van Filorga doeltreffender dan een klassieke anti-aging verzorging. Details van het onderzoek op filorga.com.”

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat deze reclame cijfers uit een wetenschappelijk onderzoek vermeldt en dat de reclame zegt dat de details van dit onderzoek te vinden zijn op de website van de adverteerder. Op de website in kwestie vindt hij deze resultaten niet. Hij vindt de cijfers ongeloofwaardig en volgens hem is dit misleiding van de consument.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft bevestigd dat hij in zijn radiospot wel degelijk de volgende bewering naar voor schuift: “73% van de vrouwen vindt de crème Lift-Structure van Filorga doeltreffender dan een klassieke anti-aging verzorging” (« Lift Structure, jugée plus efficace qu’un anti-âge classique par 73% des femmes ») waaraan hij een verwijzing naar zijn website toevoegt: “Details van het onderzoek op filorga.com.” (« Détail de l’étude sur filorga.com. ») omwille van evidente praktische redenen die verband houden met de aard van het communicatiemedium (mondeling en niet schriftelijk wat niet toelaat om een klassiek verwijzing te hebben).
Hij heeft eveneens verduidelijkt dat de gedetailleerde verwijzing op zijn website de volgende is: « *Auto-évaluation réalisée sur 22 sujets sur la crème LIFT STRUCTURE, résultats obtenus après 14 jours. » en heeft in dit verband een gerechtsdeurwaardersexploot toegestuurd. Hij deelde tevens de zelfevaluatie in kwestie meegedeeld die hem volgens hem toelaat om deze bewering te staven.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.

De Jury heeft kennisgenomen van de betrokken radiospot en de klacht die daarop betrekking heeft die gewag maakt van het feit dat deze spot weinig geloofwaardige cijfers vermeldt afkomstig van wetenschappelijke studies waarvan de klager de details niet terugvindt op de website van de adverteerder.

De Jury heeft vastgesteld dat de Nederlandstalige radiospot onder andere vermeldt “Ja, het is bewezen onder medische controle. Onze crème Lift-Structure heeft een zichtbaar liftend effect na 7 dagen.” en “73% van de vrouwen vindt de crème Lift-Structure van Filorga doeltreffender dan een klassieke anti-aging verzorging. Details van het onderzoek op filorga.com.”.

Zij heeft er eveneens nota van genomen dat als men naar de website filorga.com surfte, men toekwam op een pagina in het Frans met verschillende advertenties die voorbijkomen waaronder een advertentie voor het betrokken product die op het moment van de klacht het volgende vermeldde: “Lift-Structure® [Programme fermeté] L’innovation à tester sans tarder ! Lift-Structure, jugée plus efficace qu’un anti-âge classique par 73% des femmes*.” waarbij de asterisk verwees naar een vermelding in kleine letters onderaan de pagina: “(*)Auto-évaluation réalisée sur 22 sujets sur la crème Lift Structure, résultats obtenus après 14 jours.”.

De Jury heeft bovendien vastgesteld dat wanneer men op de website van de adverteerder linksboven op “FR” klikt om van taal te wisselen, men op een pagina toekomt met onder andere een link naar een Engelse versie, link op dewelke de Jury veronderstelt dat een Nederlandstalige consument zou klikken bij gebrek aan een versie van de website in het Nederlands. Op het moment van de klacht kwam men, wanneer men op “English version” klikte, toe op een website waar geen advertentie stond voor het product in kwestie en a fortiori geen studie hierover.

De Jury is van mening dat de vermelding in de radiospot “Details van het onderzoek op filorga.com.” niet correct is in de mate dat men op de Franse website een verwijzing vindt naar een zelfevaluatie maar geen details hiervan en dat men op de Engelse website deze verwijzing niet vindt.

De Jury heeft vervolgens kennisgenomen van de inhoud van de door de adverteerder gecommuniceerde zelfevaluatie. Zij heeft onder andere vastgesteld dat 22 vrouwen hun indruk gecommuniceerd hebben met betrekking tot het gebruik van het product in kwestie na 7, 14, 28 en 56 dagen. Zij heeft genoteerd dat op de vraag over het doeltreffendere karakter van het product in vergelijking met een klassieke anti-aging crème, 73% van de 22 vrouwen op een positieve manier gereageerd hebben na 14 dagen (dit percentage was lager op andere momenten waarop de vrouwen ondervraagd werden).

Gelet op het voorgaande is de Jury van mening dat de bewering “73% van de vrouwen vindt de crème Lift-Structure van Filorga doeltreffender dan een klassieke anti-aging verzorging.” in de radiospot geen aanvaardbare extrapolatie is van de resultaten bekomen via de zelfevaluatie in kwestie en dat zij dus te absoluut is in het licht van de elementen die door de adverteerder aangebracht werden om deze bewering te ondersteunen.

Wat de bewering “Ja, het is bewezen onder medische controle. Onze crème Lift-Structure heeft een zichtbaar liftend effect na 7 dagen.” in de radiospot betreft, heeft de Jury vastgesteld dat, enkele dagen na de klacht, de advertentie voor het betrokken product op de Franse pagina van de website van de adverteerder gewijzigd werd en onder andere vermeldde: “effet lifting dès 7 jours (1)” waarbij de (1) verwees naar een vermelding in kleine letters onderaan de pagina: “(1) Effet liftant. Etude clinique sur l’efficacité du sérum Lift-Designer 22 sujets (2017)”.

Ondanks herhaalde verzoeken heeft de Jury geen enkele informatie bekomen vanwege de adverteerder met betrekking tot de wijze waarop deze bewering kon worden ondersteund.

De Jury is derhalve van mening dat de adverteerder niet de noodzakelijke gegevens gecommuniceerd heeft ter onderbouwing van de in de radiospot waarop de klacht betrekking heeft aanwezige bewering in kwestie.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden wat betreft de draagwijdte van de beweringen met betrekking tot het product, wat in strijd is met artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht, artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code) en artikel 3.2.1 van de Detic code – Code inzake de reclame en marketingcommunicatie voor cosmetische producten.

Op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in kwestie te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden in de toekomst.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de reclame niet meer verspreid wordt.

Adverteerder: FILORGA
Product/Dienst: Crème Lift-Structure
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Datum afsluiting:  30/04/2018