FIAT – 20/05/2014

Beschrijving van de reclame

De affiche met de tekst “De nieuwe Jeep Cherokee – Built free” toont de Jeep die geparkeerd is op rotsblokken voor een huis, naast de oprit.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager banaliseert deze reclame het wildparkeren door een voorbeeld te tonen van een voertuig dat geparkeerd is op een plaats waar parkeren absoluut niet voorzien is en waar het niet mogelijk is zonder schade (schade aan de parkeerplaats en stenen die op de weg belanden). Dit soort van gedrag aanmoedigen is een manifeste inbreuk op de Febiac-code.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder ontkent enige overtreding te hebben begaan van de door Febiac vastgestelde Code inzake reclame voor motorrijtuigen, hun onderdelen en toebehoren.

De reclame heeft als doel om op een humoristische en niet-realistische manier uitdrukking te geven aan de vrijheid die een Jeep Cherokee verschaft en die wordt uitgedrukt met de slagzin “Built free”. De reclame zet het publiek dus geenszins aan tot om het even welk ongepast gedrag aangezien het om een duidelijke enscenering gaat: het is simpelweg onmogelijk om een wagen op die manier te parkeren.

De aparte en humoristische toon is vrij van enige dubbelzinnigheid en zorgt ervoor dat het publiek deze affiche niet letterlijk zal nemen. Het zou absurd zijn om dit soort van gedrag na te doen, gedrag dat overigens eerder van aard is om de eigendom van de bestuurder te beschadigen (zijn voortuin en zijn wagen) dan derden nadeel te berokkenen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche met de tekst “De nieuwe Jeep Cherokee – Built free” het voertuig in kwestie toont geparkeerd op rotsblokken voor een huis, naast de oprit.

De Jury is van oordeel dat het privékarakter van de plaats waar het voertuig geparkeerd staat ondubbelzinnig naar voor komt, conform artikel 4 van de Febiac-code dat de reclame onder bepaalde voorwaarden toestaat om een plaats, die duidelijk niet tot het wegennet behoort, af te beelden om eigenschappen van een voertuig voor te stellen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FIAT
Product/Dienst: Jeep Cherokee
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/05/2014