FIAT – 18/07/2008

Beschrijving van de reclame

Een affiche met als tekst« Qu’est-ce que vous attendez ? (à part le bus » toont een rode wagen van het merk.
Tekst onderaan : Jusqu’à 2.600 euros de remise sur les fiat grande punto dans le réseau* , gevolgd door het logo en de website van de adverteerder.
Het sterretje verwijst naar de voorwaarden van het aanbod en de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame toont een Fiat Punto en vermeldt "jusqu'à € 2.600 de remise sur les FIAT GRANDE PUNTO dans le réseau". Echter de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 zijn respectievelijk de volgende : 4,5 l/100 km en 119 g/km.
Dit is onwaarschijnlijk en strijdig met het K.B. van 5/9/2001.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft genoteerd dat de klacht voorvloeit uit het feit dat de affiche niet overeenstemt met de waarden in de prijslijst op www.fiat.be. Hij legde uit dat de prijslijst dateert van januari 2008 en hij van plan is om deze te actualiseren en op zijn website te publiceren in juli. De adverteerder voegde er aan toe dat zijn motoren geëvolueerd zijn en dat de Fiat groep werkt aan steeds properdere voertuigen. Hij preciseerde dat de waarden dus de volgende zijn: 4,5l/km gemengd verbruik en 119gCO2/km.

De adverteerder deelde tevens zijn product info mee met de geactualiseerde technische eigenschappen en de wettelijke vermeldingen.

Hij preciseerde dat het niet rendabel zou zijn om honderden lijsten af te drukken telkens er één waarde wijzigt. Het bewijs hiervan is volgens hem dat de prijslijsten geactualiseerd zullen worden tijdens de maand juli, terwijl tegen het einde van de maand de CO2 waarden van de 1;3 Mjet75pk zal dalen tot 115g. Hij voegde er aan toe dat hij wel de advertenties kan actualiseren, maar dat de prijslijsten niet even snel kunnen geactualiseerd worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie vermeldt”… « …remise sur les Fiat Grande Punto dans le réseau » en dat in kleine letters onderaan de advertentie enkel de waarden mbt de Fiat Grande Punto 1,3 Multijet 16 v 75pk (119g/km en 4,5l/100km) worden vermeld.

Indien de vermelding « les Fiat Grande Punto dans le réseau » meer dan één model dekt,, heeft de Jury de adverteerder eraan herinnerd dat hij ertoe gehouden is om óf de officiële brandstofverbruiksgegevens en CO2 gegevens voor alle vermelde modellen óf een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste brandstofverbruik/CO2 op te nemen en dit op basis van bijlage IVvan het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s.

Indien de vermelding « les Fiat Grande Punto dans le réseau » meerdere varianten en/of uitvoeringen onder één model groepeert, zijn de op te geven waarden voor het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot van dat model gebaseerd op de uitvoering en/of versie met het hoogste officiële brandstofverbruik/CO2 uitstoot binnen die groep, en dit op basis van art. 1, 7° en 8° van het vernoemd Koninklijk Besluit.

Bijgevolg heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om de advertentie te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bovenvermelde bepalingen en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de wijze van publicatie van de vermeldingen herbekeken heeft in functie van de Jurybeslissing teneinde dergelijke fouten te vermijden.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FIAT
Product/Dienst: Fiat Grande Punto
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  18/07/2008