FIAT – 16/01/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont op een rode achtergrond 2 bestelwagens van het merk, die geparkeerd staan in voorgetekende vakken voor een lijn in dambordmotief.
Tekst : « Nouveau Fiat Scudo. Chaque travail devient un Grand Prix. A partir de € 13.730*. En 1ère Mondiale au Palais 3 ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is onverantwoordelijk. Ontelbare ongevallen op de weg zijn te wijten aan snelheid en deze reclame vergelijkt elk traject in een Fiat Scudo met de Grand Prix. Vooral bestelwagens leven al te vaak de snelheidsbeperkingen niet na, derhalve is het ongepast om er nog een schep bovenop te doen via deze campagne. Het is daarentegen noodzakelijk om de mensen aan te sporen tot verantwoord rijgedrag.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het om een internationale campagne gaat die loopt in talrijke Europese landen in het kader van de lancering van een nieuwe bestelwagen van het gamma FIAT, de Scudo. Deze campagne is een knipoog naar de geschiedenis van het merk Fiat en de nauwe banden die zij heeft met een ander gerenommeerd merk van de groep, het merk Ferrari. Hij heeft echter benadrukt dat de affiche een bestelwagen op de voorgrond plaatst die kan getransformeerd worden voor transport van personen (logo “fiat bestelwagen” is voldoende duidelijk) en geen sportwagen of een sportief merk. De headline van de affiche zet de voortreffelijkheid van het werk op de voorgrond en niet het streven naar snelheid of prestatievermogen. De adverteerder deelde tevens mee dat deze affiche deel uitmaakt van een ruimer communicatieplan en binnenkort zal getoond worden in talrijke Europese landen, namelijk in dagbladpers en in magazines waarbij gebruik zal worden gemaakt van de naamsbekendheid van de piloot Michael Schumacher. Men ziet hem namelijk achteraan uit een bestelwagen Scudo komen aan het stuur…van een grasmachine. Hij heeft benadrukt dat het absoluut niet zijn bedoeling is om snelheid aan te prijzen. Deze campagne is gewoon een grappige knipoog teneinde niet onopgemerkt te verschijnen tijdens de salonperiode waar alle autoconstructeurs reclame maken. Tenslotte benadrukte hij zijn goede trouw bij de realisatie van deze campagne en dat Fiat er altijd op toeziet om voorrang te verlenen aan verkeersveiligheid.

Jurybeslissing

De Jury is van mening dat deze reclame snelheid niet als argument gebruikt en evenmin haar verleidelijkheid suggereert. Het visueel toont geparkeerde bestelwagens zonder bestuurder. Deze wagens zijn dus niet voorgesteld op een manier dat deze reclame in kwestie door de gemiddelde consument zou gepercipieerd worden als zijnde een aanzetting tot snelheid. Anderzijds, is de Jury van mening dat de termen “Grand Prix” en “werk” in de headline met elkaar in verband staan en op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden : voortreffelijkheid in het werk, succes in het werk, de uitdaging in het werk,… Volgens de Jury, verwijzen de term “Grand Prix”, alsook de (rode) achtergrond en het dambordmotief naar de kwaliteit van het merk en niet naar de snelheid.

Rekening houdend met wat vooraf gaat en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: FIAT
Product/Dienst: Fiat Scudo
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/01/2007