FIAT – 14/11/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een wagen van het merk en heeft als titel « 115 G CO²/KM*. Het schone aan onze dieselmotoren is dat ze schoon zijn. ».

Onderaan: de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot.

Motivering van de klacht(en)

In de advertentie worden de Fiat dieselmotoren voorgesteld als 'schoon', terwijl er geen enkele auto schoon kan worden genoemd (in de zin van niet-vervuilend, waarover het hier gaat).
De relatief lage CO2-uitstoot wordt ook benadrukt: 115g co2/km, terwijl het hier slechts om de laagste waarde gaat van het hele gamma (gaande van Punto tot de Fiat 500).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat wanneer hij over een “schone” motor
spreekt dit niet wil zeggen dat deze 100% proper is, maar wel de minst vervuilende in vergelijking met de concurrentie (bewezen door de JATO-studie; Fiat is het properste merk met een gemiddelde CO2-uitstoot van 137g/km).

Daarnaast benadrukte hij ook dat de consument niet misleid werd daar algemeen geweten is dat een auto nu eenmaal vervuilt. Het vermelden van de CO2-uitstoot onderaan in de advertentie, toont aan dat Fiat wenst duidelijk te zijn tegenover het grote publiek.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie vermeldt: “Het schone aan onze dieselmotoren is dat ze schoon zijn”.

De Jury is van oordeel dat dit een absolute bewering betreft die er impliciet op wijst dat dit voertuig (met weinig of een minimum aan CO2 uitstoot) geen gevolgen zou hebben voor het milieu. Een lagere CO2 uitstoot betekent niet dat er helemaal geen CO2 meer wordt uitgestoten. Integendeel het voertuig in kwestie zal toch nog CO2 uitstoten en kan derhalve onmogelijk gekwalificeerd worden als “schoon”.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze bewering in kwestie strijdig is met:
- art. 3 en 7 van de milieureclamecode
- art. E1 van de geconsolideerde ICC code (Hoofdstuk E: milieuclaims)
- art. 94/6 zoals ingevoegd in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
- art. 3+5 van de geconsolideerde ICC code (algemene bepalingen).

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze advertentie te wijzigen en bij gebreke daaraan niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde dat de advertentie niet meer verspreid wordt.
Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FIAT
Product/Dienst: Dieselmotoren
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  14/11/2008