FIAT – 12/12/2000

Beschrijving van de reclame

Met als titel “ De benzinepomp volgens Fiat” en de afbeelding van een druppelbuisje waaruit een druppel valt, verwijst de advertentie naar de lancering van nieuwe EC fase III motoren. Als zuiniger voorgesteld “zijn ze ook milieuvriendelijker”, “Dat is goed voor u en niet minder voor de natuur”. Eindslogan : “De nieuwe EC Fase 3 motoren. Zuiniger, Ecologischer”.

Motivering van de klacht(en)

De conformiteit met de milieureclamecode dient onderzocht te worden.
 

Standpunt van de adverteerder

In antwoord op het verzoek om uitleg en bewijsvoering aan de hand van art. 3,6,7,10 en 14 van de code, heeft de adverteerder naar de teksten van de Europese Richtlijnen verwezen die de norm vastleggen. Hij heeft op deze norm die slechts op 01/01/2001 toepasbaar is geanticipeerd.

Jurybeslissing

Na onderzoek van de reclame, heeft de Jury gemeend geen opmerking te moeten formuleren t.o.v. de Nederlandstalige versie maar zij heeft de aanbeveling gedaan de Franstalige versie te wijzigen om de absolute termen te weren (art. 7 van de code).

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de advertentie niet meer werd verspreid.

Adverteerder: FIAT
Product/Dienst: CEE Phase III motoren
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Jury
Datum afsluiting:  12/12/2000