FIAT – 12/04/2001

Beschrijving van de reclame

Onder de afbeelding van een naakt vrouwelijk onderlichaam, waarvan de geslachtsdelen bedekt zijn met een vijgenblad, en met de tekst “Het enige gratis kledingstuk”, stelt de advertentie het gratis dienstenpakket van het “Close Protection Program” voor met als titel “Het enige gratis dienstenpakket”.

Motivering van de klacht(en)

Seks dat al genoeg wordt getoond in reclame heeft niets te maken met auto's.

Jurybeslissing

Na onderzoek en rekening houdend met het thema van de campagne, zijnde een gratis dienstenpakket, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren, van oordeel zijnde dat de bedoelde reclame geen obsceen of onfatsoenlijk element bevat en dus niet indruist tegen de algemeen geldende normen terzake.

Adverteerder: FIAT
Product/Dienst: Gratis dienstenpakket
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/04/2001