FIAT – 10/06/2015

Beschrijving van de reclame

Tijdens de TV-spot verschijnt onderaan het scherm een regel tekst die van rechts naar links rolt.
Voice-over aan het einde van de spot:
“Nieuwe Jeep Renegade
De meest capabele compacte SUV
Beschikbaar vanaf 19.900 euro
Met een financiering JKP van 0%
Gedurende de ‘Freedom Days’
Tot en met 31 mei”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt de reclame niet leesbaar en niet duidelijk. Hij haalt met name aan dat onderaan het scherm een gigantische woordenstroom voorbij vliegt die veel te klein en veel te snel over het scherm gaat. Hij vraagt zich af waarom de Jeep zelf duidelijk in beeld wordt gebracht, maar de voorwaarden niet.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij de wettelijk verplichte financiële gegevens meegeeft in de spot. De snelheid van de woordenstroom stemt uiteraard overeen met de duur van de spot zelf.
Het aantal en de inhoud van deze gegevens maakt de goede leesbaarheid ervan onmogelijk omdat een TV-spot, per definitie, altijd kort is.
De adverteerder deelde mee alles in het werk te stellen om het tempo trager te maken en hiervoor nog aandachtiger te zullen worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot waartegen de klacht gericht is.

De Jury is van mening dat de geschreven informatie die onderaan deze spot verschijnt niet leesbaar is. Ze is van mening dat de consument integraal kennis moet kunnen nemen van de vermeldingen in kwestie in normale leesomstandigheden. Derhalve dient de informatie vermeld te worden in een voldoende lettergrootte en voldoende lang op het scherm te verschijnen.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikel 3 van de ICC code, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de tekst in kwestie op een leesbare manier te laten verschijnen en bij gebreke hieraan de TV-spot niet meer uit te zenden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd rekening te zullen houden met de opmerkingen van de Jury.

Adverteerder: FIAT
Product/Dienst: Jeep Renegade
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  10/06/2015