FIAT – 08/06/2000

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont op een zwarte achtergrond de afbeelding van het model met als slogan “Alfa 166. Daag hem niet uit”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als strijdig met art. 6 van de Febiac code dat stelt dat agressief gedrag op de weg t.a.v. andere weggebruikers moet worden verbannen. De problemen met verkeers-agressie zijn reëel en een zinspeling op het rijgedrag van sommige autobestuurders die de openbare weg eerder als een rallycircuit beschouwen is misplaatst.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de slogan louter zinspeelt op een man-vrouw relatie waar de auto per analogie alles in het werk zou stellen om de uitdaging te beantwoorden.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat noch de slogan noch het visueel beschouwd kunnen worden als een aanzetting tot agressief rijgedrag en de boodschap zelfs in tegenovergestelde zin kan worden begrepen. Zij heeft bijgevolg geen opmerkingen geformuleerd.

Adverteerder: FIAT
Product/Dienst: Alfa Romeo - Alfa 166
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/06/2000